حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها
  مقام شفاعت حضرت معصومه (عليهاالسلام)
  بررسي زندگي کريمه اهلبيت حضرت فاطمه معصومه (ع)
  فاطمه معصومه،شفيعه اهل بيت
  حضرت معصومه; زينب ثانى
  تحقيق پيرامون تولد و سن حضرت فاطمه معصومه(س)
  کرامات حضرت فاطمه معصومه (س)
  آستانه حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام
  هنر در حریم حضرت معصومه
  در آستان كوثر (ترجمه زيارتنامه حضرت معصومه (س))
  الفباي فرهنگ معصومه (سلام الله عليها)
  مشک فشان (مجموعه ی اشعار )
 

علامه طباطبايي در ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضريح مقدس حضرت معصومه عليهاالسلام افطار مي کرد. مرحوم علامه طباطبايي علي رغم بعد مسافت و کهولت سن، ابتدا پياده از منزل به حرم مطهر مشرف مي شد، ضريح مقدس حضرت معصومه (ع) را مي بوسيد، سپس به خانه برمي گشت و افطار مي کرد يا غذا مي خورد.