روزی نه مثل روزهای ديگر
روز پدر در بهشت زهرا
مرداد ۱۳۸۵


برای عرض سلام و تجديد بيعت با شهدای دفاع مقدس
در ايام روز پدر امسال سری به بهشت زهرا زديم
امان از ما واماندگان . . .

همه چيز برای او ، تنها اوست كه ميداند اين راز را . . .

شهيد گمنام
 فرزند روح‏الله

در قطعه شهدای سقوط هواپيمای خبرنگاران كاغذی بر سنگ قبری در باد مي‏رقصيد.
شهيد رحمان ميرزائی . . .
 

يك نقاشی بچه‏گانه و يكی دو خط نوشته . . .

كوه و حباب و هواپيما و شهيد و خانه و چند خطی . . .

پدر عزيزم
 دلم برايت
 تنگ شده
روز پدر مبارك
                                              پارسا