متن سخنرانی حجة‏الاسلام بحرينی

نيمه شعبان 2006


بسم الله الرحمن الرحیم
تبریک و خیر مقدم عرض میکنم به محضر استاد محترم حضرت حجه الاسلام خاتمی ریاست محترم مرکز گفتگوی فرهنگها و تمدنها
تبریک و خیر مقدم عرض میکنم میلاد امام دوازدهم ناجی بشریت را به همراهان و همه میهمانان و علماء مجلس
تقدیر و تشکر میکنیم از همه کسانی که در برپائی این مجلس با شکوه با ما همکاری کردند ،
...

بى ترديد زندگى در فضايى كه ارزش‏هاى واقعى انسان در آن ارج نهاده شده و هيچ انسانى تحقير نگردد، يكى از بزرگ‏ترين آرزوهاى بشر است. بشريت در تكاپوى تحقق روزى است كه كرامت انسان در سطحى به پهناى تمام كره خاكى پاس داشته شده و هيچ انسانى اسير هوا خواهى‏هاى انسان‏هاى ديگر نگردد. در انديشه اسلامى و خصوصاً شيعه، مهدى‏عليه‏السلام كسى است كه اين آرزوى ديرين بشرى را محقق خواهد كرد. او بشريت را به سر منزل مقصود رسانده و از بدبختى و فلاكت نجات مى‏دهد. و انسان را كه عزيز داشته خداست، به جايگاه اصلى خويش برگردانده وانسان، در دوره حاكميت او، در همه ابعاد، گرامى خواهد بود.

آينده انسان تهی از هویت و با حاكميت خودكامان و زر بدستان نيز مايه يأس و بدبينى انسانهاى كنونى است، زيرا كه اگر انسان پس از آنهمه رنجها، خون دل خوردن‏ها، مشقتهاى جانكاه، و دشواريهاى نفس گير دوران تاريخ، سرانجام به دورانى گام نهد كه زر و زور و سلطه بر آن حاكمیت دارد، و از ارزشها و انسانيتها، و حق و حقوق‏ها نيز در آن خبرى نباشد، چگونه دل به آينده ای خوش كند و نگرش خوش بينى داشته باشد؟!

از اينرو براى تصوير آينده‏اى روشن و ترسيم آرمان شهرى انسانى و آينده‏اى درخشان و سرشار از ارزشها و انسانيتها، نخست بايد منزلت و جايگاه انسان و كرامت انسانى در همه ابحاث حتی
بحث گفتگوی فرهنگها و تمدنها تبيين شود، و نقشه زندگيى ارائه گردد كه در آن انسان، كرامت از دست رفته خويش را باز يابد، و هدفهاى بَدَلى و ناسَره و ناانسانى، جاى هدفهاى اصلى و انسانى را نگيرند و همه دامها و شبكه‏هاى پيچيده، از سر راه برداشته شده ، و انسانها، آزادى‏هاى راستين را در زندگى خويش لمس كنند، و همه بندها و زنجيرها، از دست و پاى انسان گشوده گردد، و به تعبير قرآن، انسان از همه »اِصر و اغلالها برهد. اين چنين آرمانى كه در طول تاريخ، گمشده اصلى انسان بوده تاكنون به پيدايى نيامده است.

حضرت بقیه الله تحقق بخش چنين آرمانهای بزرگ و انسانى است. اين منجى بزرگ و الهى، چون همه پيامبران به بازشناسى و و بازيابى كرامت انسانى دست مى‏يازد، و همه زمينه‏هاى اين آرمان بزرگ را هموار مى‏كند، و همه موانع آن را از سر راه انسانها برمى‏دارد، و آن را در متن زندگى و عينيت حيات علمى ملموس مى‏سازد، كه بدون استثنا و تبعيض در سراسر پهنه‏هاى زندگى آشكارا ديده میشود.

انسان در سراسر دوران تاريخ خود به انواع ستمها، بردگيها، ذلتها، و نابودى كيان انسانى تن داده است ، و ایده های پسندیده امید بخش با شیوه های متعدد منجمله طرح مکرر آن غالبا بی خاصیت میشود.

اگر امروز موضوع گفتگوی تمدنها و فرهنگها جمله ای است در مقابل ( تقابل وستیز) و از کشور روح الله قدس سره در زمان زعامت و ولایت سید علی عزیز توسط دانشمندی همچون شما از تبار روح الله به دنیا عرضه شده و برای دنیا جذابیت دارد بدلیل خستگی جوامع از ظلم و ستم و بی عدالتی است.

اما معلوم نیست که در اجراء ، زورمداران چه بر سر آن آورند ، همانگونه که که می بینم طرحهای عظیم تر همانند ایجاد سازمان ملل و خلع سلاح هسته ای ، حقوق بشر با چه شگردی در مسیر قانونمند کردن بی عدالتی قرار گرفته است .

در دوران فرخنده ظهور، دامنه علوم چنان گسترش مى‏يابد، كه انسانها توان مى‏يابند نيروهاى بالقوه و كرامت انسانى خويش را بشناسند، و استعدادهاى خويش را هرز ندهند، و سر بر هر آستانى نسايند، و رب و ارباب‏ها و مديريت‏هاى دروغين جامعه‏ها را كنار زنند، و جاهلانِ مدعى معرفت و كاردانى را به پُشت افكنند، و راه اصلى و بدور از خطاى انسانيتها را بيابند.
و غمنامه زندگى انسان در زيست اقتصادى امروزه هم بسى دردناك و رنج آور است، كه در اين دوران با همه شكوفايى رشته‏هاى علوم و صنايع، دفترچه اين غمنامه بسته نشد، و دوران اين رنجها با كمال تأسف پايان نيافت، بلكه ناهنجارتر و دشوارتر گرديد، و كرامت توده‏هاى انسانى بسيار بيشتر از هر دوره تاريخ در لابلاى چرخ اقتصاد و صنايع سرمايه دارى نابود گشت. و فاجعه‏هاى
بزرگى براى انسان و حتى زيست حيات انسانى پديد آمد كه در همه اعصار و قرون گذشته مانندى نداشته است.

بی عدالتی دنیای امروز را در همه عرصه ها می بینی؟؟؟؟؟
در دوران عدل حاکمیت مهدى(ع)، همگى انسانها از انواع نگرانى‏ها و دلهره‏هاى معيشتى آزاد مى‏شوند، و به كار و كالاى لازم دست مى‏يابند، و خورشيد خجسته روزهاى بندگى و بى نيازى بر افق زندگى‏ها مى‏درخشد، و همگان آسايش و آرامش مى‏يابند، و بى بيم از هر نوع كمى و كاستى به انسانيتها و معنويتها روى مى‏نهند، و چنان مى‏شود كه پيامبر بزرگوار اسلام فرموده است:
به دست مهدى(ع) بندهاى بردگى از گردن همه شما گشوده مى‏گردد.
توده‏هاى تحقير شده انسانى بويژه اكثريت بينوايان، به مجد و بزرگوارىِ لازمه انسان زيستن و در خورِ انسانيت مى‏رسند.

نيازهاى مادى، آدمى را به خود فراموشى و از خود بيگانگى و فرو نهادن كرامت انسانى خويش وامى‏دارد، از اينرو امام موعود(ع) براى رهايى انسانها، به ايجاد رفاه اقتصادى و معيشتى مى‏پردازد، و اين پديده ميمون را در سراسر آباديهاى زمين مى‏گستراند، و از اين رهگذر كيان و كرامت توده‏هاى مظلوم دوران تاريخ را به آنان باز مى‏گرداند.
آفرينش آرمان والاى (اميد و انتظار) و ترسيم فرداى انسانى در انديشه و باور انسانها، بهترين راه براى زنده نگاه داشتن كرامت انسانى است.
انسانها اگر از آينده خويش مأيوس نگردند، و فرجام كار بشريت را باورر كنند، اكنون نيز به پاسدارى از كرامت خويش همت مى‏گمارند، و به سير در مسير انسانهاى اصيل تداوم مى‏بخشند، و بازيابى و باز آفرينى كرامت خويش را ممكن و دست يافتنى مى‏انگارند.
بنابراين، طراحان (آرمان شهرها و ملتها و فرهنگها ) و ترسيمگران آينده انسانى، در استوار سازى بناى كنونى انسانيت نقشى حياتى دارند.

هر مكتب و مرام و مذهبى، و هر تفكر انسانگرا و انسان باورى، اگر سرانجام كارِ انسان و جامعه‏هاى انسانى را روشن نسازد، بشريت را به شكست و خودباختگى و ميرش ارزشهاى انسانى سوق داده و يأس كلى از سرنوشت و آينده بشريت پديد آورده است .
در پایان باید بگویم تحقق مدینه فاضله و جامعه مدنی جهانی و نظم نوین جهانی و عدالت جهانی و حقوق از دست رفته بشردر جهان جز با دولت حضرت بقیه الله محقق نمیشود وهمه ادیان توحیدی در انتظار ظهور ناجی حقیقی بشر هستند ، تا انسانی به کرامت خویش بازگردد.