برنامه ويژه
سالروز ولادت حضرت ختمی مرتبت (ص)
و حضرت امام صادق (عليه السلام)

(شنبه ۲۹ مارس ۲۰۰۸)