برنامه جشن مشترک
عید غدیر
و میلاد باسعادت امام هادی (ع)
در مركز تعليمات اسلامی واشنگتن

شنبه ۵ دسامبر ۲۰۰۹

- ۱ -