غيبت

آيت الله العظمى حاج شيخ جواد تبريزى


آيا در مسائل سياسى غيبت جايز است؟
بسمه تعالى؛ غيبت مؤمن حرام است؛ و غيبت آن است كه انسان عيب مؤمنى كه پوشيده است، آن را پيش كسى اظهار كند، والله العالم.

نسبت دادن عيبى به بيشتر اهل يك شهر و يا عيب غير مؤمن را گفتن، همچنين تعريف كردن كه صاحبش راضى نباشد، چه صورت دارد؟
بسمه تعالى؛ نسبت عيب به غالب اهل يك بلد، داخل عنوان غيبت نيست، و چنانچه داخل عنوان افترا و قول به غير علم نباشد، مانعى ندارد؛ و همچنين عيب غير مؤمن و مدح و تعريف كردن شخص كه صاحبش راضى نباشد، مانعى ندارد، والله العالم.

موارد جواز غيبت را مرقوم فرماييد؟
بسمه تعالى؛ 1 ـ غيبت غير مؤمن؛ 2 ـ غيبت متجاهر به فسق؛ 3 ـ موارد تظلّم شخص از كسى كه در حقّ او ظلم كرده كه مىتواند ظلم او را بيان كند؛ 4 ـ موارد مشورت مثل كسى كه دخترش را به كسى مىخواهد بدهد، انسان مىتواند در مقام مشورت كسان دختر، عيب پسر را نقل كند؛ 5 ـ در موارد ارشاد و نصيحت، مثل اينكه كسى عليه كسى شهادت مىدهد، انسان مىتواند عيب شاهد را كه برايش معلوم باشد، ذكر كند. و از اين قبيل است قدح در رجال حديث و كسى با كسى رفيق شده و انسان احتمال مىدهد كه رفاقت منجر به فساد شخص شود، چون رفيق او آدم بدى است، مىتواند در مقام نصيحت عيب او را ذكر نمايد، والله العالم.

نشستن در مجلس غيبت يا جشن بدون شنيدن چه صورتى دارد؟
بسمه تعالى؛ در مجلسى كه از علماى دين غيبت مىشود، نبايد بنشيند؛ و نيز اگر غيبت ديگران باشد، بايد رد كند؛ و مجلس جشن كه مجلس شراب نباشد و استماع نكند، مانعى ندارد، والله العالم.

شخصى غيبت شخص ديگر را نمود و حالا پشيمان است چه بايد بكند؟
بسمه تعالى؛ توبه كند، ان شاء الله جبران مىشود، والله العالم.

آيا غيبت شخص گناهكار جايز است؟
بسمه تعالى؛ غيبت جايز نيست مگر متجاهر به فسق باشد، والله العالم.

من در زندگى از مردم، زياد غيبت كرده ام، الآن بايد چه كنم، آيا پيش هركس بروم و عذرخواهى بكنم و يا فقط توبه بكنم؟ و آيا غيبت مسلمانان غير شيعه جايز است يا نه؟
بسمه تعالى؛ غيبت مؤمن (شيعه دوازده امامى) حرام است، و در صورت ارتكاب بايد از آن توبه نمود، و بعيد نيست در تخلص از محذور غيبت توبه و استغفار كافى باشد، والله العالم.