فكر مي‏كنيد . . .  ؟ !


انگلستان در قرن هشتم توسط يك مسلمان اداره می‌شد ؟
بنابر شواهد موجود انگلستان در قرن هشتم توسط يك مسلمان اداره می‌شد . طبق مدارك به‌دست‌آمده، شاه «اوفا»(Offa) از قدرتمندترين پادشاهان وقت كه از سال 757 تا 796 حكومت انگلستان را در دست‌داشت، مسلمان بود و اقداماتی را برای اذعان به مسلمان بودن خود انجام داده‌است.

سكه‌هايی كه در زمان وی ضرب‌می‌شد در نوع خود بی‌نظير بوده و نوع ساخت آن‌ها مدت‌ زيادی الهام‌بخش ديگر ممالك‌شد؛ مشهورترين سكه‌هايی كه از وی به‌يادگارمانده‌، سكه‌های طلايی هستند كه روی آن‌ها جملاتی شگفت‌انگيز به زبان عربی حك‌شده‌است.

در يك طرف اين سكه‌ها اين جملات به چشم می‌خورد: خدايی جز خدای يكتا وجودندارد و در گوشه سكه، محمد(ص) رسول خداست و خدا او را برای هدايت مردم و تبليغ بهترين دين فرستاده‌است؛ و درطرف ديگر جمله محمد(ص) پيامبرخداست، حك‌شده‌است.

نوشته‌های روی اين سكه طلا به‌واقع بيانگر ايمان شاه اوفا به خدای يكتا و نيز مسلمان بودن وی است، چراكه سال 157 در تقويم اسلامی برابر است با سال 774 در تقويم ميلادی كه اوفا در آن ‌زمان حكم‌رانی می‌كرد.

بسياری از مورخان اين نكته را اذعان‌می‌كنند كه اوفا به اسلام گرويده‌بود و می‌خواست كه مسلمان‌بودن خود را با حك‌كردن اين جملات بر روی سكه‌ها به همه نشان‌دهد؛ اما متأسفانه با وجود دلايلی چنين محكم، بسياری از غربی‌ها از پذيرفتن اين موضوع سر باز می‌زنند.

منبع:  خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از lepetitsavant


  فكر مي‏كنيد اين عكس چيست ؟

پاسخ

يک مزرعه زيباي گل در هلند


 

چه كسی اين حرفها را زده ؟
اندک اندک خيلی شود و قطره قطره سيلی گردد يعنی آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده نگه دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ ظالم برآرند .
و قطر علی قطر اذا اتفقت نهر
ونهر علی نهر اذا اجتمعت بحر.
گلستان سعدی


من كی هستم ؟

پاسخ

شناختيد ؟


چه كسی اين حرفها را زده ؟
... مسلمانان در حالي به ترويج خشونت و تروريسم متهم هستند كه اهل مدارا مي باشند پيامبران ديگر را قبول دارند و به آنها احترام مي گذارند ولي غرب مسلمانان را متهم به خشونت مي كنند پيامبر اسلام را قبول ندارند و اقدام به نشر كاريكاتورهاي اهانت آميز و توهين به پيامبر(ص ) مي كنند.
... اينك اسلام با چالش حقيقي مواجه است و ما بايد ثابت كنيم اسلام دين جهان شمول و خاتم است . نبايد از اينكه به ما مارك « تعصب » بزنند بترسيم . ما براي دفاع از خود و دفاع از عقيده و كرامت و وجود خود به چالش با آنها ادامه مي دهيم تا بلكه اين خفقان و انحطاطي كه گريبان حكام عرب و مسلمان ها را گرفته از ميان برود.
... اكنون منطقه ما دچار پراكندگي شده حكومت ها مسرف و ناكارآمد بوده و به فكر مردم نيستند. اسلام را به اسلام شيعه و سني تقسيم كرده اند حتي كاخ سفيد و رئيس جمهوري آمريكا نيز از اين تقسيم بندي سخن مي گويند و از آن سو استفاده مي كنند.
... و غرب ايراني ها را بر ضد اعراب و اعراب را بر ضد ايران تحريك مي كنند شيعيان را بر ضد سني ها و سني ها را بر ضد شيعيان تحريك مي كنند. اين به نفع ما نيست و به نفع دشمن استعمارگر است .
... چه كسي گفته كه شيعه يعني فارس و سني يعني عرب نخستين دولت شيعي يعني دولت فاطمي در شمال آفريقا تاسيس شد دولتي كه منسوب به فاطمه زهرا(س ) است و جامع الازهر مصر هم نامش مشتق از نام آن حضرت مي باشد.
... مي گويند شيعيان در ايران هستند و شيعه يعني فارس و سني ها عرب هستند. اين دروغ است مغالطه است . در حالي كه نخستين حكومت شيعي يعني حكومت فاطمي در شمال افريقا تشكيل شد و 260 سال دوام داشت و تقليدها و سنتها در شمال آفريقا همه اش شيعي است .
... كسي در شايستگي اهل بيت براي حاكميت برمسلمانان شكي ندارد اما دشمنان بدنبال ايجاد شكاف هستند اين تفرقه و تحريك كه در آن شيعه بر ضد عرب و عرب بر ضد فارس برانگيخته مي شود ساخته ... است .
... شيعه فقط ايران نيست شمال افريقا هم شيعه است ما دولت فاطمي دوم را در شمال افريقا ايجاد خواهيم كرد. هويت ما هويت فاطمي خواهد بود و عرب ها و بربرها و احزاب چپ و راست افراطي ها و خشونت طلب همه و همه در آن ذوب شده و هويت واحدي تشكيل خواهند داد.
... به اين ترتيب كشمكش هاي قبيله اي مذهبي و قومي در شمال آفريقا در الجزاير سودان مصر و در صحرا پايان مي يابد و همه ما فاطمي مي شويم .
...شمال افريقا عربي و شيعي است و هركس مي گويد شيعيان فقط فارس ها هستند دروغ مي گويد. دولت فاطمي كه اولين دولت شيعي بود در شمال افريقا تشكيل شد نه درايران . ما دوباره آنرا احيا مي كنيم .
... اختلافات تاريخي را نبايد وارد عرصه سياسي كرد چرا كه دشمنان از آن سو استفاده مي كنند. به جهت عاطفي همه ما عرب ها و همه مسلمان ها با علي (ع ) هستيم و معني آن اين است كه همه عرب ها شيعه هستند. اگر معني شيعه بودن تعاطف با علي است پس همه عرب ها شيعه هستند.
... اگر قبول نداريد راي گيري كنيد و از مسلمانان و عرب ها بخواهيد تا جايگاه علي و فاطمه در نزد خود را برايتان بگويند.
... ما با فاطمه زهرا ( س ) هستيم . يعني شيعه آل البيت و شيعه فاطمه و شيعه علي هستيم . همه عرب ها همه مسلمان ها شيعه علي هستند اگر پيرو علي شيعه است همه ما شيعه هستيم . اين يك حقيقت است اين فرهنگ ما است .
... از سوي ديگر نيز اگر معني سني بودن ايمان به محمد (ص ) و سنت اوست پس به اين معنا همه ايراني ها سني هستند. آيا ايراني ها گفته اند ضد محمد (ص ) هستند خير آنها محمد (ص ) را پيغمبر مي دانند. آنها پيرو سنت پيامبر هستند پس آنها هم سني هستند.
... برخي از ما مي پرسند آيا شما علي را دوست داريد مي گوييم بله ما علي را دوست داريم . مي گويند پس شما شيعه هستيد. بله مردم شمال افريقا شيعه هستند ولي مسايل بصورت معكوس مطرح شده است .
... برخي حكام عرب براي خشنودي ... از ايران ابراز كراهت مي كنند و مي گويند ايران در حال ساخت بمب اتمي است ايران چنين است ايران چنان است . فارس ها چنين هستند و فارس ها چنان هستند. وقتي مي پرسيم چرا چنين مي كنيد مي گويند براي اينكه ايران شيعه است . خير ما هم كه در شمال آفريقا يك دولت فاطمي جديد هستيم ما هم شيعه هستيم .
... ما نمي خواهيم وارد مسايل فرعي و اختلافات فقهي شويم يكي پيرو فقه حنفي است يكي مالكي است و هركس هر فقهي دارد داشته باشد اما اركان و فروع دين ثابت است هركس هر قوميتي دارد داشته باشد. هركس هر رنگي دارد داشته باشد. هر زباني دارد داشته باشد. اينها مهم نيست مهم هويت ما است كه فاطمي است .
... البته برخي اين مساله را رد خواهندكرد چرا كه آنها مي خواهند اسلام را نابود كنند. به همين دليل هم بدنبال شكاف ميان شيعه و سني هستند و دايما اين تقسيم بندي را مطرح مي كنند.
... ما بايد از برادران ايراني مان كه شيعه اهل بيت و شيعه علي شدند تشكر كنيم . از آنها كه به اهل بيت پيوستند سپاسگزار باشيم .

پاسخ

معمر قذافي رهبر ليبي در يك سخنراني به مناسبت ميلاد پيامبر اكرم (ص ) در شهر آغاديس كشور نيجر در شمال افريقا  (جل‏الخالق ! )

منبع:  روزنامه جمهوري اسلامي 15/01/1386 صفحه جهان