فكر و انديشه

نظر شما چيست؟


انسان لازم نيست يك فيلسوف باشد تا تحليل و نظر درستی پيرامون يك موضوع داشته باشد . همه ما درباره مسائل و وقايعی كه در زندگيمان می گذرد فكر و انديشه می كنيم برخی كمتر و برخی بيشتر . هدف از اين صفحه و سئوالات آن واداشتن خودمان به انديشه در حول سئوالی است كه مطرح گرديده است . هيچ پاسخی ممكن است كاملاً درست نباشد ولی اين مهم نيست . مهم تفكر و انديشه پيرامون آن است .

سئوال پنجم :
خداوند متعال در قران مجيد به دفعات به وضوح و گاه به اشاره و اجمال از دوست داشتن انسانهايي را كه دارای برخی صفات حميده هستند و در برخی ديگر از آيات از دوست نداشتن گروهی ديگر كه دارای برخی صفات مذموم هستند سخن به ميان می آورد . همچنين مجموعه روايات و احاديث معصومين (عليهم السلام) سرشار از نكات اخلاقی است كه بعضاً در بين آنها اشاراتی به علاقه خداوند به گروهی خاص و بیزاری ذات اقدس اله از گروهی دیگر اشاراتی گردیده است.
به نظر شما خداوند چه کسانی را دوست دارد و چه کسانی را دوست ندارد ؟ 

سئوال چهارم :
به نظر شما چگونه ما در عمل مي‏توانيم به شایعه پراکنی ها و تفرقه افکنی ها آلوده نشویم ؟ شيوه برخوردمان با شايعه سازان چگونه بايد باشد ؟ با توجه به عدم امكان تحقيق شخصی پيرامون اكثر موضوعات حول و حوش يك شايعه آيا وظيفه ما فقط طرد آورنده خبر است يا وظيفه ديگری هم داريم ؟

سئوال سوم :
به نظر شما چگونه ما مي‏توانيم مفهوم انتظار را در زندگی روزمره خود به طور عملی پياده كنيم ؟

سئوال دوم :
به نظر شما با وجود تضمين خداوند بر اجابت خواسته‌هاي بندگان (و قال ربکم ادعوني استجب لکم) علت عدم اجابت بيشتر دعاها چيست؟

سئوال اول :
به نظر شما احسن حال كه در دعا هنگام تحويل سال نو شمسی خوانده می شود چيست؟