حجت‏الاسلام‏والمسلمين خوانساری
در دست تهيه

حجت‏الاسلام‏والمسلمين غروی

حجت‏الاسلام والمسلمين پور سيد آقائی

دکتر میرباقری

حاج محمود تارى (ياسر)

حاج محسن طاهری

كربلائی مجتبی رمضانی

حاج محسن گرسويی