آیت الله استاد محمد شجاعی

 

ردیف

عنوان سخنرانی

اجرا
(mp3)

حجم
(MB)

1 نقش هوی در تثبیت حیات دنیوی  
2 شکستن هوی و سیر کمالی انسان  
3 برنامه اصلی انسان  
4 حب دنیا  
5 بخل و سخا  
6 اجتناب از حرام  
7 خیانت  
8 اذیت مومن1  
9 اذیت مومن2  
10 اذیت مومن3  
11 حسد  
12 ایجاد اضطراب برای مومن  
13 ایجاد سرور برای مومن  
14 مداهنه1  
15 مداهنه2  
16 مداهنه3  
17 تباعد و تهاجر  
18 قطع رحم  
19 حقوق همسایه  
20 تتبع  
21 نمامی  
22 شماتت  
23 مراتب یقین1  
24 مراتب یقین2  
25 مراتب عالی یقین  
26 آثار یقین1  
27 آثار یقین2  
28 غرور1  
29 غرور2  
30 تواضع1  

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: پایگاه آیت الله استاد شجاعی