جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(KB)

۱ شرح بسم الله (1) 7,060
۲ شرح بسم الله (2) 9,364
۳ شرح بسم الله (3) 7,586
۴ سیری در بسم الله 9,672
۵ لطایف بسم الله 9,486
۶ بسم الله در کلام حافظ (1) 10,888
۷ بسم الله در کلام حافظ (2) 10,880
۸ بسم الله در کلام حافظ (3) 7,780
۹ عرفان در ادبیات 5,396
۱۰ هویت فرهنگی 5,508
۱۱ هویت ایرانی 5,508
۱۲ داستان سرایی 10,090
۱۳ کتاب 10,090
۱۴ جایگاه هنرمند در جامعه 2,715
۱۵ هنر - تزکیه - زیبایی 6,071
۱۶ هنرمندان 7,960
۱۷ موسیقی 5,854
۱۸ معماری 7,824
۱۹ سوره کوثر و مقام زن 5,615
۲۰ مقام زن 8,327
۲۱ تفسیر سوره یوسف (1) 10,443
۲۲ تفسیر سوره یوسف (2) 10,477
۲۳ عشق (1) 10,523
۲۴ عشق (2) 2,275
۲۵ رحمت خداوند 10,566
۲۶ تعلیم و تربیت 5,418
۲۷ باغ دل 10,549
۲۸ انسان و خلاقیت (1) 5,253
۲۹ انسان و خلاقیت (1) 9,887

 

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(KB)

۱ دین راه انسان شدن 7,060
۲ انسان شدن توسط پیامبر (ص) 9,364
۳ خودسازی 7,586
۴ انسان و بهره برداری از قرآن 9,672
۵ مبارزه با شیطان 9,486
۶ سیر و سلوک 10,888
۷ زن و خلاقیت 10,880
۸ هنر و خلاقیت 7,780
۹ تجلی پروردگار 5,396
۱۰ خداوند و الطاف او 5,508
۱۱ خداوند در نظر مردم 5,508
۱۲ زیبایی 10,090
۱۳ حکمت 10,090
۱۴ داستان آفرینش 2,715
۱۵ شب و سحر 6,071
۱۶ سیری در بسم الله 7,960
۱۷ ماهیت قرآن 5,854
۱۸ سکوت 7,824
۱۹ جوانی 5,615
۲۰ عزاداری امام حسین (ع) 8,327

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون
 کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: پايگاه ياسين مديا