ردیف

عنوان

قسمت اول
(MP3)
قسمت دوم
(MP3)
1 سخنرانی
2 سخنرانی
3 سخنرانی
4 سخنرانی
5 سخنرانی
6 سخنرانی
7 سخنرانی  
8 سخنرانی
9 سخنرانی
10 سخنرانی    
11 سخنرانی
12 سخنرانی
13 سخنرانی  
14 سخنرانی
15 سخنرانی
16 سخنرانی
17 سخنرانی
18 سخنرانی
19 سخنرانی
20 سخنرانی
21 سخنرانی
22 سخنرانی
23 سخنرانی
24 سخنرانی  
25 سخنرانی
26 سخنرانی
27 سخنرانی
28 سخنرانی
29 سخنرانی
30 سخنرانی
31 سخنرانی
32 سخنرانی  
33 سخنرانی
34 سخنرانی
35 سخنرانی  
36 سخنرانی
37 سخنرانی
38 سخنرانی
39 سخنرانی
40 سخنرانی
41 سخنرانی
42 سخنرانی
43 سخنرانی
44 سخنرانی
45 سخنرانی
46 سخنرانی
47 سخنرانی
48 سخنرانی
49 سخنرانی
50 سخنرانی

  

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: پايگاه ياسين مديا