عارف بالله مرحوم حاج محمد اسماعيل دولابی

 

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(KB)

۱ سخنرانی 7,060
۲ سخنرانی 9,364
۳ سخنرانی 7,586
۴ سخنرانی 9,672
۵ سخنرانی 9,486
۶ سخنرانی 10,888
۷ سخنرانی 10,880
۸ سخنرانی 7,780
۹ سخنرانی 5,396
۱۰ سخنرانی  
۱۱ سخنرانی 5,508
۱۲ سخنرانی 10,090
۱۳ سخنرانی 2,715
۱۴ سخنرانی 6,071
۱۵ سخنرانی 7,960
۱۶ سخنرانی 5,854
۱۷ سخنرانی 7,824
۱۸ سخنرانی 5,615
۱۹ سخنرانی 8,327
۲۰ سخنرانی 10,443
۲۱ سخنرانی 10,477
۲۲ سخنرانی 10,523
۲۳ سخنرانی 2,275
۲۴ سخنرانی 10,566
۲۵ سخنرانی 5,418
۲۶ سخنرانی 10,549
۲۷ سخنرانی 5,253
۲۸ سخنرانی 9,887
۲۹ سخنرانی 10,210
۳۰ سخنرانی 10,570
۳۱ سخنرانی 10,600
۳۲ سخنرانی 10,406
۳۳ سخنرانی 10,499
۳۴ سخنرانی 15,834
۳۵ عصر حضرت 8,556
۳۶ اجابت 2,262
۳۷ امام حسين (ع) 7,978
۳۸ حديث كساء 2,320
۳۹ محبت 12,822
۴۰ رحمت 10,298
۴۱ صلوات 11,696
۴۲ صدق 11,183
۴۳ صدق و يقين 9,718
۴۴ صفات 7,824
۴۵ وجود لا اله الالله 13,198
۴۶ ياد مرگ 8,436
۴۷ ذكر 10,152

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون
 کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: دفتر تبليغات حوزه علميه قم ، واحد صوت