مجموعه اذان با صدای موذنين مشهور

ردیف

موضوع

MP3

RAM

1 مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی 1  
2 مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی 2  
3 مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی 3  
4 استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی  
5 مرحوم استاد آقاتی  
6 استاد حسین صبحدل  
7 اذان مدینه  
8 حرم امام رضا (ع)  
9 اذان حزین  
10 اذان انتظار - کاظم زاده  
11 حسن رضائیان
12 استاد شيخ محمد طوخی
13 محمد صدیق منشاوی  
14 عبدالباسط عبدالصمد  
15 ابوالعینین شعیشع  
16 شیخ محمود خلیل ألحُصَری  
17 راغب مصطفی غلوش  
18 محمد حسین ابوریه  
19 حسین علی شریف
20 سعید حافظ  
21 طه ألفَشنی  
22 عبدالرحمن  
23 علی البناء  
24 نقشبندی  

برای دانلود کردن اذان ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


منبع: مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی