آیت الله قرائتی

 

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(KB)

بحث توحید
۱ نیاز به دین 1,532
۲ انتخاب دین 1,647
۳ امتیازات دین 1,429
۴ انگیزه های دین داری و دین گریزی 1,515
۵ مشترکات ادیان 963
۶ آثار ایمان 1,063
۷ خداشناسی 1,245
۸ دلایل توحید 1,036
۹ توحید و رستگاری 875
۱۰ علل انحراف از توحید 1,005
۱۱ آثار توحید و شرک 1,303
بحث عدل
۱ عدل در آفرینش 1,132
۲ عدل در شریعت 1,132
۳ بسترهای عدالت اجتماعی 1,123
بحث نبوت
۱ نیاز به پیامبران 1,307
۲ راه شناخت پیامبران 1,286
۳ امتیازات پیامبران 1,327
۴ برنامه پیامبران 1,132
۵ ویژگیهای پیامبران 833
۶ مزد رسالت 1,100
بحث امامت
۱ نیاز به امام 2,766
۲ انتخاب امام 1,132
۳ اولی الامر کیست 1,123
۴ فضایل اهل بیت (ع) 1,307
۵ حقوق متقابل امام و امت 1,286
۶ حدیث ثقلین 1,327
۷ حضرت مهدی (عج) 1,132
۸ وظایف دوران غیبت 833
بحث معاد
۱ ریشه های فطری و عقلی معاد 2,103
۲ دلایل امکان و وقوع قیامت 2,766
۳ چرا از مرگ می ترسیم 1,132
۴ آثار یاد معاد 1,123
۵ انگیزه های انکار معاد 1,307
۶ لحظات حساس جان دادن 1,286
۷ ویژگیهای برزخ و قیامت 1,327
۸ خبرهای قیامت در قرآن 1,132
۹ کیفر و پاداش در قیامت 833
۱۰ نیکان و مجرمان در قیامت 1,100

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون
 کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: شبكه ياسين مديا ، بانك صوت و فيلم مذهبی