آیت الله احمدی میانجی (ره)

عالم برزخ

ردیف

عنوان سخنرانی

اجرا
(mp3)
1 جلسه ـ 1
2 جلسه ـ 2
3 جلسه ـ 3
4 جلسه ـ 4
5 جلسه ـ 5
6 جلسه ـ 6
7 جلسه ـ 7
8 جلسه ـ 8
9 جلسه ـ 9
10 جلسه ـ 10
11 جلسه ـ 11
12 جلسه ـ 12
13 جلسه ـ 13
14
15 جلسه ـ 15
16 جلسه ـ 16
17 جلسه ـ 17
18 جلسه ـ 18
19 جلسه ـ 19
20 جلسه ـ 20
21 جلسه ـ 21
22 جلسه ـ 22
23 جلسه ـ 23
24 جلسه ـ 24
25 جلسه ـ 25
26 جلسه ـ 26
27 جلسه ـ 27
28 جلسه ـ 28

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: یاسین مدیا