مجموعه سخنراني در ماه مبارك رمضان

ردیف

عنوان

قسمت اول
(wma)
قسمت دوم
(wma)
قسمت سوم
(wma)
قسمت چهارم
(wma)
قسمت پنجم
(wma)
قسمت ششم
(wma)
1 سخنرانی شب اول      
2 سخنرانی شب دوم    
3 سخنرانی شب سوم  
4 سخنرانی شب چهارم        
5 سخنرانی شب پنجم    
6 سخنرانی شب ششم    
7 سخنرانی شب هفتم  
8 سخنرانی شب هشتم      
9 سخنرانی شب نهم      
10 سخنرانی شب دهم    
11 سخنرانی شب یازدهم    
12 سخنرانی شب دوازدهم    
13 سخنرانی شب سیزدهم    
14 سخنرانی شب چهاردهم    
15 سخنرانی شب پانزدهم    
16 سخنرانی شب شانزدهم
17 سخنرانی شب هفدهم
18 سخنرانی شب هجدهم  

  

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: پايگاه تبیان