احاديث منتخب
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله


1. نشان‌ منافق‌ سه‌ چيز است‌ :

1 - سخن‌ به‌ دروغ‌ بگويد .
2 - از وعده‌ تخلف‌ كند .
3 - در امانت‌ خيانت‌ نمايد .
(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الايمان‌ ، ح‌ 89 )

2. منفورترين‌ چيزهاى‌ حلال‌ در پيش‌ خدا طلاق‌ است‌ .
(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ الظ‌لاق‌ ، ح‌ 1863)

3. فرزند آدم‌ وقتى‌ تن‌ تو سالم‌ است‌ و خاطرت‌ آسوده‌ است‌ و قوت‌ يك‌ روز خويش‌ رادارى‌ ، جهانگر مباش‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 782 ، ح‌ 8740 )

4. فرزند آدم‌ ، آنچه‌ حاجت‌ تو را رفع‌ كند در دسترس‌ خود دارى‌ و در پى‌ آنچه‌ تو رابه‌ طغيان‌ وامى‌دارد روز مى‌گذارى‌ ، به‌ اندك‌ قناعت‌ نمى‌كنى‌ و از بسيار سير نمى‌شوى‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 782 ، ح‌ 8740)

5. از نفرين‌ مظلوم‌ بپرهيز زيرا وى‌ به‌ دعا حق‌ خويش‌ را از خدامى‌خواهد و خدا حق‌ را از حق‌ دار دريغ‌ نمى‌دارد .
( كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 507 ، ح‌ 7650)

6 . از استعمال‌ سنگ‌ حرام‌ در ساختمان‌ بپرهيزيد كه‌ مايه‌ ويرانى‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 405 ، ح‌ 41575)

7. از فراست‌ مؤمن‌ بترسيد كه‌ چيزها را با نور خدا مى‌نگرد .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ تفسير القرآن‌ ، ح‌ 3052)

8. از دنيا بپرهيزيد ، قسم‌ به‌ آن‌ كس‌ كه‌ جان‌ من‌ در كف‌ اوست‌ كه‌ دنيا از هاروت‌ و ماروت‌ ساحرتر است‌ .
( كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 182 ، ح‌ 6063)

9. از نفرين‌ مظلوم‌ بترسيد كه‌ چون‌ شعله‌ آتش‌ بر آسمان‌ مى‌رود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 50. ، ح‌ 7601 )

10. دو چيز را خداوند در اين‌ جهان‌ كيفر مى‌دهد : تعدى‌ ، و ناسپاسى‌ پدر و مادر .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 462 ، ح‌ 45458)

11. هر كس‌ از شما در خوردن‌ قسم‌ جدى‌تر است‌ به‌ جهنم‌ نزديكتر است‌ .
( كنز العمال‌ ، ج‌ 11 ، ص‌ 7 ، ح‌ 30390)

12. در طلب‌ دنيا معتدل‌ باشيد و حرص‌ نزنيد ، زيرا به‌ هر كس‌ هر چه‌ قسمت‌ اوست‌ مى‌رسد .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ التجارات‌ ، ح‌ 2133)

13. بهترين‌ كارها در نزد خدا نماز به‌ وقت‌ است‌ ، آنگاه‌ نيكى‌ به‌ پدر و مادر ، آنگاه‌ جنگ‌ در راه‌ خدا .
( كنز العمال‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 285 ، ح‌ 18897)

14. محبوبترين‌ بندگان‌ در پيش‌ خدا پرهيزگاران‌ گمنامند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 153 ، ح‌ 5929 )

15. محبوبترين‌ كارها در پيش‌ خدا كاريست‌ كه‌ دوام‌ آن‌ بيشتر است‌ ، اگر چه‌ اندك‌ باشد .
(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ صلاة‌ المسافرين‌ و قصرها ، ح‌ 1305)

16. بهترين‌ كارها در پيش‌ خدا آن‌ است‌ كه‌ بينوايى‌ را سير كنند ، يا قرض‌ او را بپردازند يا زحمتى‌ را از او دفع‌ نمايند .
( كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 342 ، ح‌ 15958 )

17. بهترين‌ كارها در پيش‌ خدا نگهدارى‌ زبان‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 551 ، ح‌ 7851)

18. بهترين‌ جهادها در پيش‌ خدا سخن‌ حقى‌ است‌ كه‌ به‌ پيشواى‌ ستمكار گويند .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند الانصار ، ح‌ 21137)

19. بهترين‌ غذاها در پيش‌ خدا آن‌ است‌ كه‌ گروهى‌ بسيار بر آن‌ بنشيند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 233 ، ح‌ 40716)

20. بهترين‌ بازيها در پيش‌ خدا اسب‌ دوانى‌ و تيراندازى‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 344 ، ح‌ 10812)

21. خداوند بنده‌اى‌ را كه‌ به‌ هنگام‌ خريد و هنگام‌ فروش‌ و هنگام‌ دريافت‌ سهل‌انگار است‌ دوست‌ دارد .
( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 15 ، ح‌ 85 )

22. از جمله‌ بندگان‌ آن‌ كس‌ پيش‌ خدا محبوب‌تر است‌ كه‌ براى‌ بندگان‌ سودمندتر است‌ .
( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 15 ، ح‌ 86)

23. بر چهره‌ ستايشگران‌ ، خاك‌ بيفشانيد .
( كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 574 ، ح‌ 7960)

24. آنكه‌ در فروبردن‌ خشم‌ از ديگران‌ بيشتر است‌ ، از همه‌ كس‌ دورانديش‌تر است‌ .
( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 17 ، ح‌ 95)

25. مردم‌ را از معاشرانشان‌ بشناسيد ، زيرا كند هم‌ جنس‌ با هم‌ جنس‌ پرواز .
( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 19 ، ح‌ 106)

26. بر امت‌ خويش‌ بيش‌ از هر چيز از هوس‌ و آرزوى‌ دراز بيم‌ دارم‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 490 ، ح‌ 7553)

27. خدا را بخوانيد و به‌ اجابت‌ دعاى‌ خود يقين‌ داشته‌ باشيد و بدانيد كه‌ خداوند دعا را از قلب‌ غافل‌ بى‌خبر نمى‌پذيرد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 72 ، ح‌ 3176)

28. از مردم‌ جهنم‌ آنكه‌ عذابش‌ از همه‌ آسانتر است‌ دو كفش‌ آتشين‌ بپا دارد كه‌ مغز وى‌ از حرارت‌ كفشهايش‌ به‌ جوش‌ مى‌آيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 14 ، ص‌ 527 ، ح‌ 39507)

29. آسانترين‌ كششهاى‌ مرگ‌ مانند صد ضربت‌ شمشير است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 569 ، ح‌ 42208)

30. اگر يكى‌ از شما به‌ كار قضاوت‌ ميان‌ مسلمانان‌ دچار شود بايد به‌ هنگام‌ غضب‌ از قضاوت‌ خوددارى‌ كند و ميان‌ ارباب‌ دعوا در نگاه‌ و نشيمنگاه‌ و اشاره‌ تفاوتى‌ نگذارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 102 ، ح‌ 15034)

31. كسى‌ كه‌ خلق‌ و دين‌ وى‌ مايه‌ رضايت‌ است‌ به‌ خواستگارى‌ مى‌آيد به‌ وى‌ زن‌ بدهيد وقتى‌ و اگر چنين‌ نكنيد فتنه‌ و فساد در زمين‌ فراوان‌ خواهد شد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 317 ، ح‌ 44695)

32. وقتى‌ خداوند بنده‌اى‌ را دوست‌ دارد ، دنيا را از او منع‌ مى‌كند چنانكه‌ شما مريض‌ خويش‌ را از نوشيدن‌ آب‌ منع‌ مى‌كنيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 471 ، ح‌ 16595)

33.وقتى‌ خداوند براى‌ بنده‌اى‌ نيكى‌ خواهد ، وى‌ را در كار دين‌ دانا و به‌ دنيا بى‌اعتنا سازد و عيوب‌ وى‌ را بدو بنماياند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 137 ، ح‌ 28689)

34. وقتى‌ خواستى‌ كارى‌ را انجام‌ دهى‌ ، تأمل‌ كن‌ تا خدا راه‌ آن‌ را به‌ تو نشان‌ دهد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 99 ، ح‌ 5677)

35. وقتى‌ در كارى‌ تصميم‌ مى‌گيرى‌ ، در نتيجه‌ آن‌ بينديش‌ اگر نتيجه‌ نيك‌ است‌ آن‌ كار را انجام‌ بده‌ و اگر بد است‌ از آن‌ در گذر .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 99 ، ح‌ 5676)

36. وقتى‌ مى‌خواهى‌ عيوب‌ ديگران‌ را ياد كنى‌ ، عيوب‌ خويش‌ را بياد آر .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 586 ، ح‌ 8027)

37. وقتى‌ يكى‌ از شما كسى‌ را مزدور مى‌كند ، مزدش‌ را به‌ او بگويد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 906 ، ح‌ 9124)

38. وقتى‌ خدا به‌ يكى‌ از شما چيزى‌ داد ، در صرف‌ آن‌ از خود و كسان‌ خود آغاز كند .
(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الاماره‌ ، ح‌ 3398)

39. وقتى‌ كسى‌ در نماز پيشواى‌ مردم‌ شد ، نماز را سبك‌ گيرد كه‌ درميان‌ كسان‌ كوچك‌ و بزرگ‌ و بيمار و ناتوان‌ هست‌ ، پس‌ هر وقت‌ براى‌ خود نماز گذارد هر چه‌ خواهد طول‌ دهد .
(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الصلاة‌ ، ح‌ 714)

40. وقتى‌ مرگ‌ طالب‌ علم‌ فرا رسد ، شهيد مى‌ميرد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 137 ، ح‌ 28693)

41 وقتى‌ بنده‌ از خدا بترسد ، خداوند همه‌ چيز را از او بترساند ، و اگر از خدا نترسد خداوند او را از همه‌ چيز بترساند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 149 ، ح‌ 5915)

42 اگر كسى‌ زنى‌ را خواستگارى‌ كرد و موى‌ خود را رنگ‌ مى‌بندد بايد بدو خبر دهد كه‌ موى‌ خود را رنگ‌ مى‌بندد ، يعنى‌ پيرى‌ خود را نبايد مخفى‌ كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 291 ، ح‌ 44529)

43. وقتى‌ ميهمانى‌ بر كسان‌ در آيد روزى‌ خود را همراه‌ مى‌آورد و وقتى‌ بيرون‌ رود با آمرزش‌ گناهان‌ آنها بيرون‌ رود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 242 ، ح‌ 25836)

44. اگر از كار نيك‌ خود خوشحال‌ و از كار بد خود دلگير مى‌شوى‌ ، مؤمن‌ هستى‌ .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند الانصار ، ح‌ 21145)

45. هر كس‌ كارى‌ كه‌ مى‌كند بايد آن‌ را خوب‌ انجام‌ دهد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 43 ، ح‌ 221)

46. وقتى‌ خشمگين‌ شدى‌ ، خاموش‌ باش‌ .
(مسند احمد ، مسند بنى‌ هاشم‌ ، ح‌ 2425)

47. وقتى‌ زنى‌ به‌ شوهر خود گويد هرگز از تو خيرى‌ نديدم‌ ، اعمال‌ نيكش‌ بى‌اثر مى‌شود .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 44 ، ح‌ 226)

48. وقتى‌ بنده‌اى‌ در عمل‌ كوتاهى‌ كند ، خداوند او را به‌ غم‌ مبتلا سازد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 328 ، ح‌ 6788)

49. وقتى‌ بنده‌اى‌ بميرد مردم‌ گويند چه‌ به‌ جاى‌ گذاشت‌ و فرشتگان‌ گويند چه‌ همراه‌
آورد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 47 ، ح‌ 242)

50. وقتى‌ در انجمنى‌ كه‌ تو هستى‌ درباره‌ مردى‌ بد مى‌گويند آن‌ مرد را يارى‌ كن‌ و آن‌ گروه‌ را از بدگويى‌ بازدار و از آنجا برخيز .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 586 ، ح‌ 8028)

51. تيراندازى‌ و سواركارى‌ كنيد . و تيراندازى‌ شما را بيشتر از سواركاريتان‌ دوست‌ دارم‌ . هر چيزى‌ كه‌ مرد بدان‌ سرگرم‌ شود بيهوده‌ است‌ ، جز آنكه‌ مردى‌ با كمان‌ خود تير اندازد يا اسب‌ خود را تربيت‌ كند يا با زن‌ خود بازى‌ كند ، همه‌ اينها حق‌ است‌ . و هر كس‌ تيراندازى‌ آموزد و آن‌ را فراموش‌ كند ، حق‌ آنچه‌ را ياد گرفته‌ ادا نكرده‌ است‌ .
(مسند احمد ، مسند الشاميين‌ ، ح‌ 16662)

52. به‌ وسيله‌ پرده‌پوشى‌ بر انجام‌ كارهاى‌ خود يارى‌ جوييد ، زيرا هر كه‌ نعمتى‌ دارد محسود كسان‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 517 ، ح‌ 1680.)

53. از مردم‌ بى‌نياز باشيد و يك‌ قطعه‌ چوپ‌ مسواك‌ هم‌ ازآنها نخواهيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 403 ، ح‌ 7156)

54. استوارترين‌ كارها سه‌ چيز است‌ : ياد خداوند در همه‌ حال‌ ، و رعايت‌ انصاف‌
بر ضرر خويش‌ ، و تقسيم‌ مال‌ با برادر دينى‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 57 ، ح‌ 290)

55. دعايى‌ كه‌ غايبى‌ براى‌ غايبى‌ ديگر كند ، از همه‌ دعاها زودتر مستجاب‌ مى‌شود .
(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ الصلاة‌ ، ح‌ 1312)

56. شجاعترين‌ مردم‌ آن‌ كس‌ است‌ كه‌ بر هوس‌ خويش‌ تسلط يابد .
(نهح‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 58 ، ح‌ 299)

57. روز رستاخيز عذاب‌ دانشمندى‌ كه‌ از دانش‌ خود بهره‌ نمى‌برد از همه‌ مردم‌ سخت‌تر است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 187 ، ح‌ 28977)

58. دو كس‌ در روز رستاخيز از همه‌ مردم‌ بيشتر حسرت‌ مى‌خورند : يكى‌ مردى‌ كه‌ در دنيا براى‌ طلب‌ دانش‌ فرصت‌ داشته‌ ولى‌ به‌ جستجوى‌ آن‌ برنخاسته‌ است‌ و ديگر مردى‌ كه‌ دانشى‌ به‌ ديگرى‌ آموخته‌ و شاگرد وى‌ از آن‌ بهره‌مند شده‌ ولى‌ او بى‌بهره‌ مانده‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 138 ، ح‌ 28696)

59. از همه‌ بدبختان‌ بدبخت‌تر كسى‌ است‌ كه‌ فقر دنيا و عذاب‌ آخرت‌ را با هم‌ دارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 492 ، ح‌ 16683)

60. همانا از همه‌ مردم‌ سپاسگزارتر خدايتعالى‌ را ، آن‌ كس‌ است‌ كه‌ بهتر سپاس‌ مردم‌ را مى‌گذارد .
(مسند احمد ، مسند الانصار ، ح‌ 20844)

61. حوايج‌ خويش‌ را با عزت‌ نفس‌ بجوييد زيرا كارها جريان‌ مقدر دارد ، يعنى‌ با اصرار و خواهش‌ تن‌ به‌ ذلت‌ ندهيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 518 ، ح‌ 16805)

62. از گهواره‌ تا گور دانش‌ بجوييد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 64 ، ح‌ 327)

63. قسم‌ دروغ‌ كالا را تلف‌ كند و كسب‌ را از ميان‌ ببرد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 648 ، ح‌ 3226)

64. به‌ گدا چيزى‌ بده‌ گر چه‌ بر اسب‌ به‌ نزد تو آيد ، و مزد اجير را پيش‌ از آنكه‌ عرقش‌ خشك‌ شود بپردازيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 907 ، ح‌ 9132)

65. مؤمن‌ از همه‌ مردم‌ گرفتارتر است‌ ، زيرا بايد به‌ كار دنيا و آخرت‌ هر دو برسد .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ التجارات‌ ، ح‌ 2134)

66. شوهر از همه‌ كس‌ بيشتر بر زن‌ حق‌ دارد و مادر از همه‌ كس‌ بيشتر بر مرد حق‌ دارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 331 ، ح‌ 44771)

67. عاليقدر از همه‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه‌ در آنچه‌ بدو مربوط نيست‌ و برايش‌ فايده‌ ندارد مداخله‌ نكند .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 68 ، ح‌ 355)

68. عاقل‌تر از همه‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه‌ با مردم‌ بيشتر مدارا كند .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 69 ، ح‌ 358)

69. دانشمندتر از همه‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه‌ دانش‌ ديگران‌ را به‌ دانش‌ خود بيفزايد .
(نهح‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 69 ، ح‌ 360)

70. عمرهاى‌ امت‌ من‌ ميان‌ شصت‌ و هفتاد سال‌ است‌ .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الزهد ، ح‌ 4226)

71. فرزندان‌ خود را در خوب‌ شدن‌ كمك‌ كنيد ، زيرا هر كه‌ بخواهد مى‌تواند نافرمانى‌ را از فرزند خود بيرون‌ آورد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 457 ، ح‌ 45419)

72. پنج‌ چيز را پيش‌ از پنج‌ چيز غنيمت‌ شمار : زندگى‌ را پيش‌ از مرگ‌ ، صحت‌ را پيش‌ از بيمارى‌ ، فراغت‌ را پيش‌ از اشتغال‌ ، جوانى‌ را پيش‌ از پيرى‌ و ثروت‌ را پيش‌ از نيازمندى‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 879 ، ح‌ 43490)

73. بهترين‌ كارها آن‌ است‌ كه‌ برادر مؤمن‌ خويش‌ را خوشحال‌ سازى‌ يا قرض‌ او را بپردازى‌ .
( كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 823 ، ح‌ 43269)

74. بهترين‌ كارها پس‌ از ايمان‌ به‌ خدا دوستى‌ با مردم‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 5 ، ح‌ 24653)

75. بهترين‌ كارها كسب‌ حلال‌ است‌ .
( كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ ، 4 ، ح‌ 9194)

76. بهترين‌ كارها دوستى‌ و دشمنى‌ در راه‌ خداست‌ .
(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ السنه‌ ، ح‌ 3983)

77. همانا بهترين‌ جهاد سخن‌ حقى‌ است‌ كه‌ پيش‌ پادشاه‌ ستمكار گويند .
( مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 10716)

78. بهترين‌ جهاد آن‌ است‌ كه‌ كسى‌ روز آغاز كند و در انديشه‌ ظ‌لم‌ كسى‌ نباشد.
(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 307 ، ح‌ 10636)

79. بهترين‌ پولها پولى‌ است‌ كه‌ انسان‌ براى‌ نان‌ خواران‌ خود خرج‌ مى‌كند .
( سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ البر و الصله‌ ، ح‌ 1889)

80. بهترين‌ صدقه‌ها آن‌ است‌ كه‌ هنگامى‌ كه‌ سالم‌ و تنگدستى‌ و اميد ثروت‌ و بيم‌ فقر دارى‌ صدقه‌ بدهى‌ ، نه‌ آن‌ كه‌ بگذارى‌ تا وقتى‌ جان‌ به‌ گلو رسيد بگويى‌ : اين‌ مال‌ فلانى‌ و اين‌ مال‌ فلانى‌ ، زيرا آنها متعلق‌ به‌ فلانى‌ شده‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 40. ، ح‌ 16251)

81. همانا بهترين‌ صدقه‌ها آن‌ است‌ كه‌ به‌ خويشاوندى‌ كه‌ دشمن‌ توست‌ چيزى‌ بدهى‌ .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند الانصار ، ح‌ 22430)

82.بهترين‌ عبادت‌ انتظار گشايش‌ است‌ .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ 3494)

83. روز قيامت‌ مركب‌ دانشوران‌ و خون‌ شهيدان‌ را هم‌سنگ‌ كنند و مركب‌ دانشوران‌ بر خون‌ شهيدان‌ مرجح‌ شود .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 648 ، ح‌ 3222)

84. قرض‌ كمتر گير تا آزاد باشى‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 21 ، ح‌ 43756)

85. گناه‌ كمتر كن‌ تا مرگ‌ بر تو آسان‌ شود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 21 ، ح‌ 43756)

86. پيش‌ توانگران‌ كمتر رويد زيرا در اين‌ صورت‌ نعمتهاى‌ خدا را خوار نخواهيد شمرد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 82 ، ح‌ 434)

87. مقررات‌ خدا را درباره‌ بيگانه‌ و خويش‌ اجرا كنيد و در كار خدا به‌ سخن‌ كسان‌ گوش‌ مدهيد .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الحدود ، ح‌ 2531)

88. بيشتر گناهان‌ فرزند آدم‌ از زبان‌ اوست‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 549 ، ح‌ 7841)

89. در روز رستاخيز از همه‌ مردم‌ گناه‌ آن‌ كس‌ بيشتر است‌ كه‌ بيشتر از همه‌ در چيزهايى‌ كه‌ بدو مربوط نيست‌ سخن‌ گويد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 641 ، ح‌ 8293)

90. هر كه‌ به‌ دانش‌ از ديگران‌ پيش‌تر است‌ ، قيمتش‌ بيشتر است‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 83 ، ح‌ 442)

91.بسيار دعا كن‌ كه‌ دعا قضا را دفع‌ مى‌كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 63 ، ح‌ 3120)

92. مى‌خواهى‌ تو را از بهترين‌ گنجينه‌ مرد خبر دهم‌ ؟ زن‌ پارسا كه‌ وقتى‌ بدو نگرد مسرور شود ، و هم‌ اينكه‌ بدو فرمان‌ دهد اطاعت‌ كند ، و هنگام‌ غيبت‌ امانت‌ او را محفوظ‌ دارد .
(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ زكات‌ ، ح‌ 1417)

93.مى‌خواهيد شما را از چيزى‌ كه‌ بهتر از روزه‌ و نماز و صدقه‌ است‌ خبر دهم‌ ؟ اصلاح‌ ميان‌ كسان‌ ، زيرا فساد ميان‌ كسان‌ مايه‌ هلاك‌ است‌ .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ صفة‌ القيامه‌ ، ح‌ 2433)

94. مى‌خواهيد شما را خبر دهم‌ كه‌ آتش‌ بر چه‌ كس‌ حرام‌ است‌ ؟ هر كس‌ كه‌ زودجوش‌ و ملايم‌ و آسان‌گير باشد .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ صفة‌ القيامه‌ ، ح‌ 2412)

95.مى‌خواهيد شما را از زنانى‌ كه‌ اهل‌ بهشتند خبر دهم‌ ؟ زن‌ وفادارى‌ كه‌ فرزند زياد آورد و زود آشتى‌ كند و همينكه‌ بدى‌ كرد گويد اين‌ دست‌ من‌ در دست‌ توست‌ ، چشم‌ بر هم‌ نمى‌گذارم‌ تا از من‌ راضى‌ شوى‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 884 ، ح‌ 43505)

96. مى‌خواهيد شما را به‌ آن‌ كس‌ كه‌ از همه‌ زورمندتر است‌ رهبرى‌ كنم‌ ؟ آنكه‌ هنگام‌ خشم‌ بهتر خود را نگاه‌ مى‌دارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 520 ، ح‌ 770.)

97. بدانيد كه‌ كار اهل‌ بهشت‌ مانند آن‌ است‌ كه‌ از راه‌ سختى‌ بر تپه‌ مرتفعى‌ بالا روند ، و كار اهل‌ جهنم‌ مانند آن‌ است‌ كه‌ در سراشيب‌ زمين‌ هموارى‌ راه‌ سپرند .
(نهح‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 90 ، ح‌ 471)

98. چه‌ بسا ساعتى‌ خوشى‌ كه‌ موجب‌ رنج‌ طولانى‌ شده‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 935 ، ح‌ 43605)

99. چه‌ بسيار كسان‌ كه‌ هنگام‌ شب‌ براى‌ نماز برمى‌خيزند و از كار خود جز بيدارى‌ ثمرى‌ نمى‌برند ، و چه‌ بسيار كسان‌ كه‌ روزه‌ مى‌گيرند و از روزه‌ خويش‌ جز گرسنگى‌ و تشنگى‌ سودى‌ نمى‌برند .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 91 ، ح‌ 474)

10.كسى‌ كه‌ سخن‌ حقى‌ مى‌داند نبايد از بيم‌ مردم‌ از گفتن‌ آن‌ خوددارى‌ كند .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 11404)

101. به‌ وسيله‌ زناشويى‌ روزى‌ بجوييد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 276 ، ح‌ 44436)

102. خداوندا مرا شاكر و صابر كن‌ و مرا در چشم‌ خويش‌ خوار و در نظر مردم‌
بزرگوار كن‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 187 ، ح‌ 3675)

103. تفريح‌ كنيد و بازى‌ كنيد ، زيرا دوست‌ ندارم‌ كه‌ در دين‌ شما خشونتى‌ ديده‌ شود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 212 ، ح‌ 40616)

104. اما بعد ، اى‌ مردم‌ من‌ بشرى‌ هستم‌ كه‌ نزديك‌ است‌ فرستاده‌ خدا پيش‌ من‌ آيد و دعوت‌ او را اجابت‌ كنم‌ ، دو چيز سنگين‌ ميان‌ شما مى‌گذارم‌ يكى‌ كتاب‌ خداوند كه‌ در آن‌ هدايت‌ و نور است‌ و هر كس‌ بدان‌ چنگ‌ زند و آن‌ را بگيرد قرين‌
هدايت‌ است‌ و هر كس‌ آن‌ را رها كند گمراه‌ مى‌شود ، كتاب‌ خدا را بگيريد و بدان‌ چنگ‌ زنيد ، و خانواده‌ من‌ ، در باره‌ خانواده‌ام‌ خدا را به‌ ياد شما مى‌آورم‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 178 ، ح‌ 898)

105. منفورترين‌ بندگان‌ خدا در نزد وى‌ شخص‌ سركشى‌ است‌ كه‌ در مال‌ و فرزند مصيبت‌ نديده‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 285 ، ح‌ 6578)

106. درهاى‌ بهشت‌ زير سايه‌ شمشيرهاست‌ .
(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الاماره‌ ، ح‌ 3521)

107. محبوبترين‌ بندگان‌ خدا بنزد وى‌ كسى‌ است‌ كه‌ با بندگان‌ او دلسوزتر و مهربانتر باشد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 115 ، ح‌ 578)

108. پشيمانتر از همه‌ مردم‌ در روز قيامت‌ ، مردى‌ است‌ كه‌ آخرت‌ خود را به‌ دنياى‌ ديگرى‌ فروخته‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 510 ، ح‌ 7660)

109. بدبخت‌ترين‌ بدبختان‌ كسى‌ است‌ كه‌ فقر دنيا و عذاب‌ آخرت‌ را با هم‌ دارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 470 ، ح‌ 16593)

110. بهترين‌ كسب‌ها ، كسب‌ تجارى‌ است‌ كه‌ به‌ هنگام‌ سخن‌ دروغ‌ نگويند و در امانت‌ خيانت‌ نكنند و به‌ وعده‌ وفا كنند و در پرداخت‌ قرض‌ خود تعلل‌ نكنند و به‌ هنگام‌ فروش‌ در ستايش‌ جنس‌ خود مبالغه‌ نكنند و به‌ هنگام‌ خريد از جنس‌ ديگران‌
بد نگويند .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 119 ، ح‌ 595)

111. مردمى‌ از بهشتيان‌ به‌ سوى‌ گروهى‌ از جهنميان‌ نگران‌ شوند و گويند براى‌ چه‌ به‌ جهنم‌ رفتيد ؟ به‌ خدا ما به‌ كمك‌ چيزهايى‌ كه‌ از شما آموختيم‌ به‌ بهشت‌ درآمديم‌ ، جهنميان‌ گويند : ما مى‌گفتيم‌ ولى‌ عمل‌ نمى‌كرديم‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 189 ، ح‌ 28991)

112. بعد از گناهان‌ بزرگ‌ كه‌ خداوند از آن‌ نهى‌ كرده‌ بزرگتر از همه‌ گناهان‌ آن‌ است‌ كه‌ مردى‌ بميرد و قرض‌ داشته‌ باشد و محلى‌ براى‌ پرداخت‌ آن‌ نگذارد .
(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ البيوع‌ ، ح‌ 2901)

. ثواب‌ نيكى‌ با خويشاوندان‌ را از همه‌ كارهاى‌ نيك‌ زودتر مى‌دهند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 363 ، ح‌ 6956)

114. بزرگترين‌ گناهان‌ در نظر خدا آن‌ است‌ كه‌ مردى‌ نانخور خود را سرگردان‌ گذارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 284 ، ح‌ 44489)

115.بيشتر بهشتيان‌ ، افراد ساده‌ و بى‌نيرنگ‌ هستند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 14 ، ص‌ 467 ، ح‌ 39283)

116. مردم‌ بيشتر از همه‌ به‌ واسطه‌ دو چيز مجوف‌ به‌ جهنم‌ مى‌روند : عورت‌ و دهان‌ .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 9319)

117. وقتى‌ خداوند بر قومى‌ خشمگين‌ شود آنها را بر زمين‌ فرو نبرد و مسخ‌ نكند ، قيمتهايشان‌ گران‌ شود و باران‌ بر آنها كم‌ بارد و اشرارشان‌ زمام‌ كارشان‌ را بدست‌ گيرند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 833 ، ح‌ 21597)

118.خداوند بهشت‌ را سفيد آفريده‌ و سفيدى‌ از همه‌ رنگها پيش‌ خدا محبوب‌تر است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 30. ، ح‌ 41104)

119. خداوند مردانى‌ را كه‌ مكرر زن‌ بگيرند و زنانى‌ را كه‌ مكرر شوهر كنند دوست‌
ندارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 662 ، ح‌ 27876)

120. خداوند به‌ خاطر مسلمان‌ پارسا بلا را از صد خانه‌ همسايه‌ او دفع‌ مى‌كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 5 ، ح‌ 24654)

121.خداوند جوانى‌ را كه‌ جوانى‌ نمى‌كند به‌ ديده‌ تحسين‌ مى‌نگرد .
(مسند احمد ، مسند الشاميين‌ ، ح‌ 16731)

122. خداوند كثافت‌ و ژوليدگى‌ را دشمن‌ دارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 641 ، ح‌ 17181)

123.خداوند كسى‌ را كه‌ در زندگى‌ بخيل‌ باشد و هنگام‌ مرگ‌ بخشنده‌ شود ، دشمن‌ دارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 447 ، ح‌ 7376)

124. خداوند دوست‌ دارد كه‌ وقتى‌ يكى‌ از شما كارى‌ مى‌كند آن‌ را كامل‌ كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 907 ، ح‌ 9128)

125. خداوند ملايمت‌ را در همه‌ چيز دوست‌ دارد .
(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ الادب‌ ، ح‌ 5565)

126. خداوند شخص‌ آسان‌گير نرمخو را دوست‌ دارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 3 ، ح‌ 5139)

127. خداوند دوست‌ دارد كه‌ ميان‌ فرزندان‌ خود حتى‌ در بوسيدن‌ آنها به‌ عدالت‌ رفتار كنيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 445 ، ح‌ 45350)

128. خداوند بنده‌ پرهيزگار بى‌نياز گمنام‌ را دوست‌ دارد .
(صحيح‌ مسلم‌، كتاب‌ الزهد ، ح‌ 5266)

129. خداوند از بنده‌ مى‌پرسد كه‌ فزونى‌ دانش‌ خود را كجا صرف‌ كرده‌اى‌ ، همچنانكه‌ از فزونى‌ مال‌ مى‌پرسد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 188 ، ح‌ 28983)

130. خداوند روز رستاخيز بر بيسوادان‌ چيزهايى‌ را مى‌بخشد كه‌ بر دانشمندان‌ نمى‌بخشد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 188 ، ح‌ 28984)

131. خداوند گويد من‌ ناظ‌ر گمان‌ بنده‌ خويشم‌ ، اگر گمان‌ خوب‌ به‌ من‌ برد خوبى‌ بيند و اگر گمان‌ بد برد بدى‌ بيند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 134 ، ح‌ 5844)

132. خداوند به‌ وسيله‌ صدقه‌ هفتاد قسم‌ مرگ‌ بد را دفع‌ مى‌كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 371 ، ح‌ 16110)

133.خداوند دوست‌ دارد كارهايى‌ را كه‌ روا داشته‌ انجام‌ دهند ، چنانكه‌ دوست‌ دارد از نافرمانى‌ او چشم‌ بپوشند .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 163 ، ح‌ 802)

134.فرشتگان‌ بالهاى‌ خود را براى‌ طالب‌ علم‌ پهن‌ مى‌كنند ، زيرا از آنچه‌ مى‌جويد رضايت‌ دارند .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ 3458)

135. وقتى‌ مرده‌ را به‌ خاك‌ سپردند ، صداى‌ كفش‌ كسان‌ را كه‌ از قبر وى‌ باز مى‌گردند خواهد شنيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 60. ، ح‌ 42379)

136. وقتى‌ مردم‌ ستمگر را ديدند و او را از ستم‌ باز نداشتند ، بيم‌ آن‌ مى‌رود كه‌ خدا همه‌ را به‌ عذاب‌ خود مبتلا كند .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 2094)

137.بالاترين‌ دستاويزهاى‌ ايمان‌ اين‌ است‌ كه‌ كسى‌ را براى‌ خدا دوست‌ دارى‌ و كسى‌ را براى‌ خدا دشمن‌ دارى‌ .
(مسند احمد ، مسند الكوفيين‌ ، ح‌ 17793)

138.مؤمنان‌ بايد از رنج‌ يكديگر متألم‌ شوند ، چنانكه‌ تن‌ از رنج‌ سر متأثر مى‌شود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 145 ، ح‌ 707)

139. بدتر از همه‌ مردم‌ پيش‌ خدا روز قيامت‌ ، كسى‌ است‌ كه‌ مردم‌ از شر او بترسند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 502 ، ح‌ 7613)

140. بدتر از همه‌ مردم‌ پيش‌ خدا روز قيامت‌ ، كسى‌ است‌ كه‌ مردم‌ از بيم‌ بدزبانيش‌ از او حذر كنند .
(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ البر و الصله‌ ، ح‌ 4693)

141. در مال‌ به‌ جز زكات‌ حقى‌ هست‌ .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الزكاة‌ ، ح‌ 596)

142. اگر از ترس‌ خدا از چيزى‌ درگذرى‌ ، خداوند بهتر از آن‌ را به‌ تو خواهد داد .
(مسند احمد ، مسند البصريين‌ ، ح‌ 19813)

143. جواب‌ نامه‌ مانند جواب‌ سلام‌ لازم‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 243 ، ح‌ 29293)

144. هر چيزى‌ اساسى‌ دارد و اساس‌ اين‌ دين‌ دانش‌ است‌ و يك‌ دانشمند براى‌ شيطان‌ از هزار عابد بدتر است‌.
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 179 ، ح‌ 890)

145.خداوند فرشته‌اى‌ دارد كه‌ هنگام‌ نماز بانگ‌ مى‌زند : آدمى‌ زادگان‌ برخيزيد و آتشهايى‌ را كه‌ بر خويشتن‌ افروخته‌ايد به‌ نماز خاموش‌ كنيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 281 ، ح‌ 18881)

146. از گناهان‌ بزرگ‌ اين‌ است‌ كه‌ مال‌ ديگرى‌ را بدون‌ حق‌ تصرف‌ كنند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 896 ، ح‌ 43541)

147.يكى‌ از اقسام‌ اسراف‌ اين‌ است‌ كه‌ هر چه‌ مى‌خواهى‌ بخورى‌ .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الاطعمه‌ ، ح‌ 3343)

148. از لوازم‌ ايمان‌ اين‌ است‌ كه‌ براى‌ خشنودى‌ كسان‌ ، خدا را خشمگين‌ نسازى‌ و بر نعمتى‌ كه‌ خدا داده‌ كسى‌ را سپاس‌ نگذارى‌ و براى‌ آن‌ چه‌ خدا نداده‌ كسى‌ را مذمت‌ نكنى‌ كه‌ روزى‌ به‌ آز حريصان‌ فزونى‌ نگيرد و به‌ تنفر كسان‌ نقصان‌ نپذيرد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 186 ، ح‌ 921)

149. همانا اين‌ دين‌ محكم‌ است‌ ، پس‌ به‌ ملايمت‌ در آن‌ پيش‌ برويد .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 12579)

150.اين‌ دينار و درهم‌ پيشينيان‌ شما را هلاك‌ كرد و شما را نيز هلاك‌ خواهد كرد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 191 ، ح‌ 6107)

151. دلها مانند آهن‌ هنگام‌ رسيدن‌ آب‌ به‌ آن‌ زنگ‌ مى‌زند ، گفتند : صيقل‌ آن‌ چيست‌ ؟ آن‌ حضرت‌ فرمود : زيادى‌ ياد مرگ‌ و خواندن‌ قرآن‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 549 ، ح‌ 42130)

152. هلاك‌ پيشينيان‌ شما از آنجا بود كه‌ دزد معتبر را رها مى‌كردند و دزد ضعيف‌ را مجازات‌ مى‌دادند .
(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الحدود ، ح‌ 3196)

153. من‌ از آنچه‌ نمى‌دانيد نگرانى‌ ندارم‌ ، ولى‌ بايد ديد آنچه‌ را مى‌دانيد چگونه‌ به‌ كار مى‌بنديد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 191 ، ح‌ 290.3)

154. آدمى‌ زاد پير مى‌شود و دو چيز از او جوان‌ مى‌شود : حرص‌ مال‌ و حرص‌ عمر .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 490 ، ح‌ 7557)

155. هنگاميكه‌ آيه‌ تطهير ( آيه‌ 33 از سوره‌ احزاب‌ ) در خانه‌ ام‌ سلمه‌ بر پيامبر اكرم‌ ( ص‌ ) نازل‌ شد آن‌ حضرت‌ ، فاطمه‌ زهرا ( س‌ ) و حسن‌ و حسين‌ ( ع‌ ) را خواندند . پس‌ آنها را به‌ عبايى‌ پوشاندند در حاليكه‌ على‌ ( ع‌ ) هم‌ پشت‌ سر آن‌ حضرت‌ قرار داشت‌ . پس‌ او را هم‌ به‌ آن‌ عبا پوشاند . سپس‌ فرمود : " بارالها ايشان‌ اهل‌ بيت‌ منند ، پس‌ پليدى‌ را از آنان‌ ببر و آنها را پاك‌ گردان‌ " . ام‌ سلمه‌ كه‌ در همان‌ نزديكى‌ بود ، سؤال‌ كرد : يا رسول‌ الله‌ آيا من‌ هم‌ در زمره‌ اهل‌ بيت‌ مى‌باشم‌ ؟ حضرت‌ فرمودند : " شما جايگاه‌ مخصوص‌ خود را داريد و شما در خير و سلامتى‌ هستيد " .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ تفسير القرآن‌ ، ح‌ 3129)

156.نخستين‌ چيزى‌ كه‌ به‌ حساب‌ انسان‌ مى‌رسند ، نماز است‌ .
(سنن‌ نسائى‌ ، كتاب‌ تحريم‌ الدم‌ ، ح‌ 3926)

157. حضرت‌ مهدى‌ ( عج‌ ) از خاندان‌ من‌ و از فرزندان‌ فاطمه‌ ( س‌ ) است‌ .
(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ المهدى‌ ، ح‌ 3735)

158.قبل‌ از برپايى‌ قيامت‌ ، دنيا آكنده‌ از ظ‌لم‌ و ستم‌ خواهد شد ، سپس‌ مردى‌ از خاندان‌ من‌ قيام‌ نموده‌ و دنيا را پر از عدل‌ و داد خواهد كرد .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 10887)

159. از قرض‌ بپرهيزيد كه‌ غم‌ شب‌ و ذلت‌ روز است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 232 ، ح‌ 15483)

160.از مدح‌ كردن‌ بپرهيزيد كه‌ مانند سربريدن‌ است‌ .
(مسند احمد ، مسند الشاميين‌ ، ح‌ 16299)

161. از هوس‌ بپرهيزيد كه‌ هوس‌ انسان‌ را كر و كور مى‌كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 547 ، ح‌ 7831)

162. از سبزه‌ مزبله‌ بپرهيزيد ، يعنى‌ از زن‌ زيبا در خانواده‌ بد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 30. ، ح‌ 44587)

163. از دوستى‌ احمق‌ بگريز ، كه‌ مى‌خواهد به‌ تو نفع‌ رساند ولى‌ ضرر مى‌رساند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 266 ، ح‌ 44388)

164. هيچ‌ دردى‌ بدتر از بخل‌ نيست‌ .
(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ فرض‌ الخمس‌ ، ح‌ 2904)

165. هر زنى‌ كه‌ بميرد و شوهرش‌ از او خشنود باشد ، به‌ بهشت‌ مى‌رود .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ النكاح‌ ، ح‌ 1844)

166. هر كس‌ چيزى‌ از كار مسلمانان‌ را به‌ دست‌ گيرد و در كار آنها مانند كار خود دلسوزى‌ نكند ، بوى‌ بهشت‌ به‌ او نخواهد رسيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 20 ، ح‌ 14654)

167. هر كس‌ به‌ قدر يك‌ وجب‌ زمين‌ را به‌ ناحق‌ تصرف‌ كند ، روز رستاخيز خدا وادارش‌ مى‌كند كه‌ آن‌ را تا عمق‌ زمين‌ هفتم‌ بكند و طوق‌ گردن‌ كند تا رسيدگى‌ ميان‌ مردم‌ به‌ پايان‌ رسد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 502 ، ح‌ 7617)

168. هر جوانى‌ در آغاز جوانى‌ زن‌ بگيرد ، شيطان‌ وى‌ بانگ‌ برآرد : واى‌ بر او ، دين‌ خود را از دستبرد من‌ محفوظ‌ داشت‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 276 ، ح‌ 44441)

169. هر طفلى‌ كه‌ در طلب‌ علم‌ و عبادت‌ بزرگ‌ شود ، خداوند ثواب‌ هفتاد و دو صديق‌
به‌ او عطا كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 151 ، ح‌ 28773)

170. مردم‌ ( قابل‌ اعتنا ) دو كسند : عالم‌ و علم‌ آموز ، و در غير آنها خيرى‌ نيست‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 634 ، ح‌ 3145)

171. اى‌ مردم‌ هر چه‌ از من‌ براى‌ شما نقل‌ كردند و موافق‌ قرآن‌ است‌ من‌ گفته‌ام‌ ، و هر چه‌ براى‌ شما نقل‌ كردند و مخالف‌ قرآن‌ است‌ من‌ نگفته‌ام‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 212 ، ح‌ 1047)

172. خواب‌ دانشمند از عبادت‌ عابد بهتر است‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 633 ، ح‌ 3138)

173. بامداد خود را با صدقه‌ آغاز كنيد ، زيرا بلا از صدقه‌ نمى‌گذرد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 399 ، ح‌ 16243)

174. نيكى‌ با پدر و مادر عمر را افزون‌ كند ، و دروغ‌ روزى‌ را كاهش‌ دهد ، و دعا قضا را دفع‌ كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 466 ، ح‌ 45475)

175. خانه‌اى‌ كه‌ بچه‌ در آن‌ نيست‌ ، بركت‌ در آن‌ نيست‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 274 ، ح‌ 44425)

176. ميان‌ بنده‌ و بهشت‌ هفت‌ عقبه‌ است‌ كه‌ آسانتر از همه‌ مرگ‌ است‌ و سخت‌ تر از همه‌ توقف‌ در پيشگاه‌ خداست‌ هنگامى‌ كه‌ ستم‌ كشان‌ دامن‌ ستمگران‌ را بگيرند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 503 ، ح‌ 7625)

177. پرخورى‌ دل‌ را سخت‌ مى‌كند .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 222 ، ح‌ 1111)

178. زمين‌ ، زمين‌ خداست‌ و بندگان‌ ، بندگان‌ خدايند ، هر جا نيكى‌ به‌ تو رسيد اقامت‌ گير .
(مسند احمد ، مسند العشرة‌ المبشرين‌ بالجنه‌ ، ح‌ 1346)

179. براى‌ نطفه‌هاى‌ خود جاى‌ مناسب‌ انتخاب‌ كنيد ، زيرا زنان‌ نظير برادران‌ و خواهران‌ خود فرزند مى‌آورند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 295 ، ح‌ 44557)

180. اى‌ مردم‌ دو چيز در ميان‌ شما گذاشتم‌ كه‌ با وجود آنها گمراه‌ نخواهيد شد : كتاب‌ خدا و عترتم‌ ، يعنى‌ اهل‌ بيتم‌ را .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ المناقب‌ ، ح‌ 3718)

181. زن‌ بگيريد كه‌ زنان‌ توانگرى‌ مى‌آورند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 275 ، ح‌ 44431)

182. هر چه‌ مى‌توانيد از غم‌ دنيا فارغ‌ مانيد ، زيرا هر كه‌ غم‌ جهان‌ بيشتر خورد خداوند به‌ تشتت‌ و سردرگمى‌ مبتلايش‌ نمايد و فقر او را رو به‌ رويش‌ نهد ، و هر كه‌ غم‌ آخرت‌ بيشتر خورد خداوند كارش‌ را به‌ نظام‌ آرد و بى‌نيازى‌ او را در دلش‌ قرار دهد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 184 ، ح‌ 6077)

183. در نعمتهاى‌ خدا بينديشيد ، اما در باره‌ ذات‌ خدا مينديشيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 106 ، ح‌ 5707)

184. به‌ وسيله‌ دشمنى‌ گناهكاران‌ به‌ خدا نزديك‌ شويد و با آنها با چهره‌هاى‌ عبوس‌ ديدار كنيد و خشنودى‌ خدا را در ناخشنودى‌ آنها بجوييد و به‌ وسيله‌ دورى‌ آنها به‌ خدا تقرب‌ جوييد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 65 ، ح‌ 5518)

185. تاجر درستكار راستگوى‌ مسلمان‌ ، روز رستاخيز با شهيدان‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 7 ، ح‌ 9216)

186. اهمال‌ شعار شيطان‌ است‌ كه‌ آن‌ را در دل‌ مؤمنان‌ افكند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 213 ، ح‌ 10208)

187.توبه‌ گناه‌ اين‌ است‌ كه‌ ديگر مرتكب‌ آن‌ نشوى‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 232 ، ح‌ 10304)

188. سه‌ كسند كه‌ خدا آنها را دوست‌ مى‌دارد :
1 - كسى‌ كه‌ شب‌ برخيزد و كتاب‌ خدا را بخواند .
2 - كسى‌ كه‌ با دست‌ راست‌ خود صدقه‌ دهد و آن‌ را از دست‌ چپ‌ خود مخفى‌ دارد .
3 - كسى‌ كه‌ با گروهى‌ به‌ جنگ‌ رود و يارانش‌ بگريزند و او به‌ سوى‌ دشمن‌ رود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 820 ، ح‌ 43256)

189. سه‌ صفت‌ است‌ كه‌ هر كه‌ يكى‌ از آنها در او نيست‌ سگ‌ بر او شرف‌ دارد : تقوايى‌ كه‌ وى‌ را از محرمات‌ خدا مانع‌ شود ، يا حلمى‌ كه‌ به‌ وسيله‌ آن‌ جهالت‌ جاهلى‌ را دفع‌ نمايد ، يا اخلاق‌ نيكى‌ كه‌ به‌ وسيله‌ آن‌ با مردم‌ زندگى‌ كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 27 ، ح‌ 43878)

190. بهشت‌ زير قدم‌ مادران‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 461 ، ح‌ 45439)

191. فاطمه‌ ( س‌ ) پاره‌ تن‌ من‌ است‌ ، پس‌ هر كس‌ او را به‌ خشم‌ آورد مرا خشمگين‌ نموده‌
است‌ .
(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ المناقب‌ ، ح‌ 3437)

192. انتظار ستايش‌ از مردم‌ ، چشم‌ را كور و گوش‌ را كر مى‌كند .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 283 ، ح‌ 1341)

193.از ام‌ سلمه‌ روايت‌ شده‌ است‌ كه‌ حضرت‌ پيامبر ( ص‌ ) حسن‌ و حسين‌ و على‌ و فاطمه‌ را با عبايى‌ پوشاند ، سپس‌ فرمود : " بارالها اينان‌ اهل‌ بيت‌ و خاصه‌ من‌ هستند ، پليدى‌ را از آنان‌ ببر و آنها را پاك‌ گردان‌ " . ام‌ سلمه‌ سؤال‌ كرد : اى‌ پيامبر خدا ، آيا من‌ هم‌ با آنها هستم‌ ؟ حضرت‌ فرمود : شما خير و سلامتى‌ در پيش‌ داريد .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ المناقب‌ ، ح‌ 3806)

194. واى‌ بر آنكه‌ نداند ، و واى‌ بر آنكه‌ بداند و عمل‌ نكند .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 643 ، ح‌ 3193)

195. حدى‌ كه‌ در زمين‌ اجرا شود ، براى‌ زمينيان‌ بهتر از آن‌ است‌ كه‌ چهل‌ روز باران‌ ببارد .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الحدود ، ح‌ 2529)

196. يك‌ شب‌ نگهبانى‌ در راه‌ خدا از هزار شب‌ كه‌ نماز خوانند و روز آن‌ را روزه‌ دارند بهتر است‌ .
(مسند احمد ، مسند العشرة‌ المبشرين‌ بالجنه‌ ، ح‌ 433)

197. فرزندانتان‌ را بر سه‌ خصلت‌ تربيت‌ كنيد : دوستى‌ پيامبرتان‌ و دوستى‌ اهلبيتش‌ و تلاوت‌ قرآن‌ .
(ينابيع‌ الموده‌ ، ص‌ 271)

198. نگاه‌ بد ، تيرى‌ زهرآگين‌ از تيرهاى‌ شيطان‌ است‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 636 ، ح‌ 3159)

199. مؤمنى‌ كه‌ با مردم‌ آميزش‌ كند و بر آزارشان‌ صبر كند ، از مؤمنى‌ كه‌ با مردم‌ آميزش‌ نكند و بر آزارشان‌ صبر نكند ، بهتر است‌ .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 4022)

20. زمستان‌ ، بهار مؤمن‌ است‌ .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 11291)

201. اموال‌ خود را به‌ وسيله‌ زكات‌ محفوظ‌ داريد ، و مريضان‌ خود را با صدقه‌ علاج‌ كنيد ، و براى‌ جلوگيرى‌ از بلا به‌ دعا متوسل‌ شويد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 293 ، ح‌ 15759)

202. محفوظ‌ات‌ طفل‌ نورس‌ مانند نقشى‌ است‌ كه‌ بر سنگ‌ رقم‌ زنند ، و محفوظ‌ات‌ مرد بزرگ‌ مانند نوشته‌ بر آب‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 604 ، ح‌ 2759)

203. بهشت‌ با ناملايمات‌ قرين‌ است‌ ، و جهنم‌ با خواستنى‌ها همراه‌ است‌ .
(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الجنه‌ ، ح‌ 5049)

204. هر كه‌ از آبروى‌ برادر خويش‌ دفاع‌ كند ، خدا روز قيامت‌ آتش‌ را از چهره‌ وى‌ باز مى‌دارد .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ البر و الصله‌ ، ح‌ 1854)

205. سپاس‌ بر نعمت‌ مايه‌ امنيت‌ از زوال‌ آن‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 255 ، ح‌ 6421)

206. كار را به‌ تدبير بنگر ، اگر در سرانجام‌ آن‌ خيرى‌ هست‌ قدم‌ بگذار ، و اگر از عاقبت‌ آن‌ بيم‌ دارى‌ دست‌ نگهدار .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 380 ، ح‌ 7045)

207.دو خصلت‌ است‌ كه‌ نيك‌تر از آن‌ نيست‌ : ايمان‌ به‌ خدا و سود رساندن‌ به‌ بندگان‌ خدا .
(نهج‌ الفصاحة‌ ، ص‌ 303 ، ح‌ 1446)

208. هر كه‌ به‌ نيكى‌ راهبر شود ، پاداش‌ نكوكار دارد .
(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الاماره‌ ، ح‌ 3509)

209. بهترين‌ شما آن‌ كس‌ است‌ كه‌ ديدار او خدا را به‌ ياد شما آرد ، و سخنانش‌ دانش‌ شما را بيفزايد ، و رفتارش‌ شما را به‌ آخرت‌ راغب‌ سازد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 419 ، ح‌ 1787)

210. بهترين‌ ذكرها آن‌ است‌ كه‌ مخفى‌ باشد ، و بهترين‌ روزيها آن‌ است‌ كه‌ كافى‌ باشد .
(مسند احمد ، مسند العشره‌ ، ح‌ 1397)

211.بهترين‌ مهرها آن‌ است‌ كه‌ سبك‌تر باشد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 320 ، ح‌ 44707)

212. بهترين‌ كسبها كسبى‌ است‌ كه‌ كارگر با دست‌ كند ، اگر با دقت‌ انجام‌ گيرد .
( مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 8060)

213. بهترين‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه‌ براى‌ مردم‌ سودمندتر باشد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 142 ، ح‌ 679)

214. مشورت‌ حصار ندامت‌ است‌ و ايمنى‌ از ملامت‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 627 ، ح‌ 3095)

215. بهترين‌ ازدواجها آن‌ است‌ كه‌ آسانتر انجام‌ گيرد .
(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ النكاح‌ ، ح‌ 1808)

216. بهترين‌ برادران‌ شما آن‌ است‌ كه‌ عيوبتان‌ را به‌ شما آشكارا بگويد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 316 ، ح‌ 1509)

217. بهترين‌ جوانان‌ شما آن‌ است‌ كه‌ رفتار پيران‌ پيش‌ گيرد ، و بدترين‌ پيران‌ شما آن‌ است‌ كه‌ روش‌ جوانان‌ داشته‌ باشد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 776 ، ح‌ 43058)

218. بهترين‌ شما كسى‌ است‌ كه‌ براى‌ زنان‌ و دختران‌ خود بهتر باشد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 371 ، ح‌ 44944)

219. بهترين‌ شما كسى‌ است‌ كه‌ قرآن‌ را تعليم‌ گيرد و تعليم‌ دهد .
(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ فضائل‌ القرآن‌ ، ح‌ 4639)

220. دنيا به‌ پايان‌ نمى‌رسد تا اينكه‌ مردى‌ از خاندانم‌ كه‌ همنام‌ من‌ است‌ بر اعراب‌ ( و بر كل‌ جهان‌ ) حكومت‌ خواهد كرد .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 2156)

221. خط نيكو وضوح‌ حق‌ را افزون‌ مى‌كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 244 ، ح‌ 29304)

222. امانتدارى‌ مايه‌ رزق‌ و روزى‌ ، و خيانت‌ مايه‌ فقر است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 61 ، ح‌ 5499)

223. يك‌ درهم‌ ربا كه‌ انسان‌ دانسته‌ گيرد ، در نظر خدا بدتر از سى‌ و شش‌ زناست‌ .
(مسند احمد ، مسند الانصار ، ح‌ 20951)

224. دعاى‌ ستمديده‌ پذيرفته‌ است‌ اگر چه‌ بدكار باشد ، بدكارى‌ از مربوط به‌ خودش‌ است‌ .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 8440)

225. دينارى‌ در راه‌ خدا خرج‌ كرده‌اى‌ ، و دينارى‌ براى‌ آزاد كردن‌ بنده‌اى‌ داده‌اى‌ ، و دينارى‌ به‌ بينوايى‌ صدقه‌ كرده‌اى‌ ، و دينارى‌ خرج‌ كسان‌ خود كرده‌اى‌ ، بهتر از همه‌ دينارى‌ است‌ كه‌ خرج‌ كسان‌ خود كرده‌اى‌ .
(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ زكات‌ ، ح‌ 1661)

226. قرض‌ دين‌ و بزرگى‌ را بكاهد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 231 ، ح‌ 15480)

227. زن‌ خوبروى‌ نازا را واگذاريد و سياهى‌ كه‌ فرزند بسيار آرد برگزينيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 293 ، ح‌ 44546)

228. خدا رحمت‌ كند كسى‌ را كه‌ كسب‌ حلال‌ كند و به‌ اعتدال‌ خرج‌ كند و مازاد آن‌ را براى‌ روز تنگ‌دستى‌ و حاجت‌ از پيش‌ فرستد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 6 ، ح‌ 9207)

229.خدا رحمت‌ كند آن‌ كس‌ را كه‌ زبان‌ خود را حفظ كند و روزگار خود را بشناسد و روش‌ او راست‌ باشد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 352 ، ح‌ 6894)

230.خشنودى‌ خدا در خشنودى‌ پدر و مادر است‌ ، و ناخشنودى‌ وى‌ در ناخشنودى‌ آنهاست‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 349 ، ح‌ 1665)

231. چه‌ نيكو شفيعى‌ است‌ قرآن‌ در روز قيامت‌ ، براى‌ كسى‌ كه‌ قرآن‌ خوانده‌ باشد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 540 ، ح‌ 2422)

232. دو ركعت‌ نماز شخص‌ زن‌ دار بهتر از هفتاد ركعت‌ نماز عزب‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 277 ، ح‌ 44445)

233.دو ركعت‌ نماز دانشمند بهتر از هفتاد ركعت‌ نماز غير دانشمند است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 154 ، ح‌ 28787)

234. مسلمانان‌ برادرانند ، هيچكس‌ بر ديگرى‌ جز به‌ پرهيزكارى‌ برترى‌ ندارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 149 ، ح‌ 743)

235. ربا اگر چه‌ بسيار باشد ، سرانجام‌ آن‌ به‌ كمى‌ است‌ .
(مسند احمد ، مسند المكثرين‌ ، ح‌ 3567)

236. مؤمن‌ نزد خدا از بعض‌ فرشتگان‌ او عزيزتر است‌ .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 3937)

237. لغزش‌ دانشمند به‌ زودى‌ مشهور شود ، و لغزش‌ نادان‌ را جهل‌ مستور دارد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 357 ، ح‌ 1703)

238. به‌ زيارت‌ قبرها رويد ، كه‌ آخرت‌ را به‌ ياد شما مى‌آورد .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ ما جاء فى‌ الجنائز ، ح‌ 1558)

239. زنا مايه‌ فقر است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 5 ، ص‌ 313 ، ح‌ 12989)

240. خدا را از فضل‌ او طلب‌ كنيد ، كه‌ خدا دوست‌ دارد كه‌ از او بخواهند .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ 3494)

241. از خدا علمى‌ سودمند بخواهيد ، و از علمى‌ كه‌ سود ندهد به‌ خدا پناه‌ بريد .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الدعاء ، ح‌ 3833)

242.در نادانى‌ تو همينقدر بس‌ كه‌ هر چه‌ دانى‌ آشكار كنى‌ .
( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 288 ، ح‌ 1367)

243.بدترين‌ مردم‌ آن‌ كس‌ است‌ كه‌ آخرت‌ خويش‌ به‌ دنيا فروشد ، و بدتر از او كسى‌ است‌ كه‌ آخرت‌ خويش‌ به‌ دنياى‌ ديگرى‌ فروشد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 381 ، ح‌ 1799)

244. بدترين‌ مردم‌ علماى‌ بدند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 191 ، ح‌ 290.6)

245. مؤمن‌ آيينه‌ مؤمن‌ است‌ ، و مؤمن‌ برادر مؤمن‌ است‌ و در كسب‌ و كارش‌ به‌ او كمك‌ مى‌كند و از پشت‌ سر مراقب‌ و محافظ اوست‌ .
(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ الادب‌ ، ح‌ 4272)

246. در دروغگويى‌ تو همينقدر بس‌ كه‌ هر چه‌ شنيده‌اى‌ نقل‌ كنى‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 288 ، ح‌ 1368)

247.قرض‌دار در قبر خويش‌ در بند است‌ ، و جز پرداخت‌ قرض‌ وى‌ ، او را رهايى‌ نمى‌بخشد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 232 ، ح‌ 15486)

248. همه‌ چيز حتى‌ ماهى‌ دريا براى‌ دانشمند آمرزش‌ مى‌خواهد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 145 ، ح‌ 28737)

249.دو گروه‌ از مردمند كه‌ اگر صالح‌ بودند ، مردم‌ به‌ صلاح‌ آيند و اگر فاسد بودند ، به‌ فساد گرايند ، دانشوران‌ و زمامداران‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 191 ، ح‌ 290.7)

250.نماز چهره‌ شيطان‌ را سياه‌ كند ، و صدقه‌ دادن‌ پشت‌ او را بشكند ، و دوستى‌ در راه‌ خدا ريشه‌ او را مى‌شكند ، و وقتى‌ چنين‌ كرديد از شما به‌ فاصله‌ شرق‌
و غرب‌ دورى‌ كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 284 ، ح‌ 18893)

251. بيمارى‌ تازيانه‌ خدا در زمين‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ آن‌ بندگان‌ خويش‌ را ادب‌ مى‌كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 306 ، ح‌ 6680)

252. هر كه‌ علم‌ براى‌ رضاى‌ خدا جويد ، نزد خدا از مجاهد فى‌ سبيل‌ الله‌ بهتر است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 143 ، ح‌ 28727)

253. خوشا آنكه‌ عيوبش‌ او را از عيوب‌ مردم‌ مشغول‌ دارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 143 ، ح‌ 44175)

254. ظ‌لم‌ سه‌ قسم‌ است‌ : ظ‌لمى‌ است‌ كه‌ خدايش‌ نمى‌آمرزد ، و ظ‌لمى‌ هست‌ كه‌ مى‌آمرزدش‌ ، و ظ‌لمى‌ هست‌ كه‌ از آن‌ نمى‌گذرد . اما ظ‌لمى‌ كه‌ خدا نمى‌آمرزد شرك‌ است‌ خدا گويد: " حقا كه‌ كه‌ شرك‌ ظ‌لمى‌ بزرگ‌ است‌ " ، و اما ظ‌لمى‌ كه‌ خدا مى‌آمرزد ستم‌ بندگان‌ به‌ خودشان‌ ميان‌ خود و پرودگارشان‌ است‌ ، اما ظ‌لمى‌ كه‌ خدا از آن‌ نمى‌گذرد ظ‌لم‌ بندگان‌ به‌ يكديگر است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 498 ، ح‌ 7588)

255. دانشمندى‌ كه‌ از علم‌ او سود برند ، از هزار عابد بهتر است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 143 ، ح‌ 28723)

256. نسبت‌ به‌ زنان‌ مردم‌ عفت‌ كنيد تا زنانتان‌ عفيف‌ بمانند ، با پدران‌ خويش‌ نيكى‌ كنيد تا فرزندانتان‌ با شما نيكى‌ كنند ، هر كس‌ برادرش‌ به‌ عذرخواهى‌ پيش‌ وى‌ آيد ، بايد عذر وى‌ را ، حق‌ باشد يا باطل‌ ، بپذيرد و اگر نپذيرد بر سر حوض‌ به‌ نزد من‌ نيايد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 5 ، ص‌ 316 ، ح‌ 13011)

257. فرزندان‌ خويش‌ را شنا و تيراندازى‌ آموزيد ، و زنان‌ را نخ‌ رشتن‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 443 ، ح‌ 45342)

258. مؤمن‌ كم‌ خرج‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 142 ، ح‌ 685)

259. نيك‌ خويى‌ كن‌ كه‌ از مردم‌ هر كه‌ نكوخوى‌ تر ، دينش‌ نكوتر .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 11 ، ح‌ 5187)

260. هر كه‌ دوست‌ دارد خدا هنگام‌ سختى‌ و مصيبت‌ دعاى‌ وى‌ اجابت‌ كند ، هنگام‌ گشايش‌ دعا بسيار كند .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ 3304)

261.وعده‌ دادن‌ چون‌ دين‌ به‌ گردن‌ گرفتن‌ است‌ ، واى‌ بر آنكه‌ وعده‌ دهد و تخلف‌ كند ، واى‌ بر آنكه‌ وعده‌ دهد و تخلف‌ كند ، واى‌ بر آنكه‌ وعده‌ دهد و تخلف‌ كند .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 424 ، ح‌ 20.5)

262. عفت‌ زينت‌ زنان‌ است‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 425 ، ح‌ 20.8)

263. مؤمن‌ آن‌ است‌ كه‌ مردم‌ او را بر مال‌ و جان‌ خويش‌ امين‌ شمرند .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 3924)

264.مؤمن‌ هوشيار و دقيق‌ و محتاط است‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 626 ، ح‌ 3089)

265. ساعتى‌ انديشيدن‌ ، بهتر از شصت‌ سال‌ عبادت‌ كردن‌ است‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 436 ، ح‌ 2059)

266. معده‌ خانه‌ مرض‌ است‌ ، و پرهيز سرآمد دواهاست‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 625 ، ح‌ 3084)

267. از جمله‌ بهترين‌ وساطت‌ ، وساطت‌ ميان‌ دو كس‌ در كار زناشويى‌ است‌ .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ نكاح‌ ، ح‌ 1965)

268. هر كه‌ بى‌علم‌ عمل‌ كند ، بيش‌ از آنچه‌ اصلاح‌ مى‌كند ، افساد خواهد كرد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 622 ، ح‌ 3058)

269. همه‌ فرزندان‌ آدم‌ خطاكارند ، و بهترين‌ خطاكاران‌ توبه‌ گرانند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 215 ، ح‌ 10220)

270مؤمن‌ هر صفتى‌ تواند داشت‌ ، مگر خيانت‌ و دروغ‌ .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند الانصار ، ح‌ 21149)

271 در دنيا چون‌ ميهمانان‌ باشيد ، و مسجدها را خانه‌ كنيد ، دلها را به‌ رقت‌ عادت‌ دهيد ، و انديشه‌ و گريه‌ بسيار كنيد ، و هوسها شما را از راه‌ نبرد . بناها مى‌سازيد كه‌ درآن‌ ساكن‌ نمى‌شويد ، و چيزها فراهم‌ مى‌كنيد كه‌ نمى‌خوريد ، و اميدها داريد كه‌ بدان‌ نمى‌رسيد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 463 ، ح‌ 2188)

272.خداوند مردمى‌ را كه‌ حق‌ ضعيفان‌ را از نيرومندشان‌ نگيرند ، چگونه‌ تقديس‌ كند .
(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 40..)

273. اينكه‌ مردى‌ در زندگى‌ خويش‌ درهمى‌ صدقه‌ كند ، براى‌ وى‌ بهتر است‌ تا صد درهم‌ هنگام‌ مرگش‌ صدقه‌ كند .
(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ الوصايا ، ح‌ 2482)

274 274. به‌ نيكى‌ واداريد و از بدى‌ باز داريد ، و گرنه‌ خدا بدانتان‌ را بر شما مسلط كند و نيكانتان‌ دعا كنند و استجابتشان‌ نكنند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 66 ، ح‌ 5520)

275. از بهترين‌ عملها خوشحال‌ كردن‌ مؤمن‌ است‌ ، يعنى‌ دين‌ وى‌ را ادا كنى‌ ، حاجتى‌ از او برآورى‌ ، يا محنتى‌ از او برطرف‌ كنى‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 770 ، ح‌ 43023)

276. هر چيزى‌ را زكاتى‌ هست‌ ، و زكات‌ خانه‌ اطاق‌ مهمان‌ خانه‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 390 ، ح‌ 41504)

277.هر چيزى‌ را كليدى‌ هست‌ ، و كليد بهشت‌ دوستى‌ مستمندان‌ و فقيران‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 469 ، ح‌ 16587)

278. هر كه‌ مسلمانان‌ را در راههايشان‌ آزار كند ، لعنت‌ بر وى‌ واجب‌ است‌ .
( كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 365 ، ح‌ 26486)

279. آدمى‌ زاد اگر دو دره‌ از طلا داشته‌ باشد ، به‌ علاوه‌ آن‌ دره‌ سوم‌ را طلب‌ كند ، و دهان‌ آدمى‌ زاد را جز خاك‌ پر نكند .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 12991)

280. اگر ايمان‌ در ثريا بود ، مردانى‌ از فارس‌ بدان‌ مى‌رسيدند .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ تفسير القرآن‌ ، ح‌ 3184)

281. اگر علم‌ به‌ ثريا آويخته‌ بود ، مردانى‌ از فارس‌ بدان‌ مى‌رسيدند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 12 ، ص‌ 91 ، ح‌ 34131)

282. هر كه‌ دوست‌ دارد كه‌ روزى‌ وى‌ گشاده‌ كنند و زندگيش‌ طولانى‌ شود به‌ خويشاوندان‌ خود خدمت‌ كند .
(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ الادب‌ ، ح‌ 5527)

283. هر كه‌ خواهد بداند نزد خدا چه‌ دارد ، بنگرد خدا نزد وى‌ چه‌ دارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 11 ، ص‌ 94 ، ح‌ 30757)

284. هر كه‌ روز آغازد و سر پرهيزكارى‌ داشته‌ باشد و در اين‌ اثنا گناهى‌ كند ، خدا وى‌ را بيامرزد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 89 ، ح‌ 5627)

285. مؤمن‌ طعنه‌زن‌ و لعنت‌گر و بدگو و بدزبان‌ نيست‌ .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ البر والصله‌ ، ح‌ 190.)

286.هر كس‌ با آنكه‌ از معاشرت‌ وى‌ ناچار است‌ به‌ نيكى‌ معاشرت‌ نكند تا خدا فرجى‌ براى‌ او پيش‌ آرد ، خردمند نيست‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 27 ، ح‌ 24761)

287. بهترين‌ شما آن‌ نيست‌ كه‌ دنياى‌ خويش‌ را براى‌ آخرت‌ خود واگذارد و نه‌ آخرت‌ خويش‌ را براى‌ دنيا واگذارد ، تا از هر دو بهره‌ گيرد كه‌ دنيا وسيله‌ رسيدن‌ به‌ آخرت‌ است‌ ، و سربار مردم‌ نباشيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 238 ، ح‌ 6334)

288. در ميزان‌ اعمال‌ ، چيزى‌ سنگين‌ تر از خوى‌ نيك‌ نيست‌ .
(مسند احمد ، مسند القبائل‌ ، ح‌ 26256)

289. هيچ‌ چيز نزد خداى‌ والا ، گرامى‌ تر از مؤمن‌ نيست‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 145 ، ح‌ 713)

290. هيچ‌ چيز نزد خدا ، گرامى‌ تر از دعا نيست‌ .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ 3292)

291. هر كه‌ به‌ غير ما مانند شود ، از ما نيست‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 128 ، ح‌ 25333)

292. هر كه‌ با مسلمانى‌ تقلب‌ كند ، يا به‌ او ضرر رساند ، يا با وى‌ حيله‌ كند ، از ما نيست‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 546 ، ح‌ 7825)

293. مؤمن‌ مايه‌ سود است‌ ، اگر همراهش‌ شوى‌ سودت‌ دهد ، و اگر با وى‌ مشورت‌ كنى‌ سودت‌ دهد ، و اگر شريكش‌ شوى‌ سودت‌ دهد ، و همه‌ كار وى‌ مايه‌ سود است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 143 ، ح‌ 692)

294. آنچه‌ خودتان‌ نمى‌خوريد ، به‌ مستمندان‌ مخورانيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 399 ، ح‌ 16247)

295. از كار هيچ‌ كس‌ شگفتى‌ مكنيد ، تا بنگريد عاقبت‌ آن‌ چه‌ مى‌شود .
(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 12854)

296. مسلمانى‌ مردى‌ شما را به‌ شگفت‌ نيارد ، تا كنه‌ عقل‌ وى‌ بدانيد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 518 ، ح‌ 2469)

297. ترس‌ از مردم‌ ، شما را از رعايت‌ حقى‌ كه‌ مى‌دانيد باز ندارد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 923 ، ح‌ 43588)

298.دلهاى‌ خويش‌ را به‌ كثرت‌ خوردن‌ و نوشيدن‌ نميرانيد ، كه‌ دل‌ چون‌ زراعت‌ است‌ ، وقتى‌ آب‌ آن‌ زياد شد خواهد مرد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 521 ، ح‌ 2489)

299. هر چه‌ آسان‌ گيرى‌ ، آسان‌ گذرد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 201 ، ح‌ 3755)

30. مرد نبايد با زن‌ به‌ خلوت‌ نشيند ، كه‌ در اين‌ صورت‌ سومى‌ شان‌ شيطان‌ است‌ .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الرضاع‌ ، ح‌ 1091)

301. مؤمن‌ نبايد بدون‌ همسايه‌ خود سير شود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 5 ، ص‌ 769 ، ح‌ 14331)

302. هر كه‌ ستمگرى‌ را اعانت‌ كند ، خدايش‌ بر او مسلط كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 499 ، ح‌ 7593)

303. شايسته‌ مؤمن‌ نيست‌ كه‌ خويشتن‌ را خوار كند .
(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 2180)

304.دوگرگ‌ گرسنه‌ در آغل‌ براى‌ گوسفندان‌ خطرناك‌تر از حب‌ جاه‌ و مال‌ براى‌
دين‌ مرد مسلمان‌ نيست‌ .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 532 ، ح‌ 2565)

305. هر كه‌ تنگدستى‌ را مهلت‌ دهد تا گشايش‌ يابد ،
خدا گناهش‌ را مهلت‌ دهد تا توبه‌ كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 214 ، ح‌ 15392)

306. هيچ‌ كس‌ به‌ چيزى‌ بهتر از سجده‌ نهان‌ ، به‌ خدا تقرب‌ نمى‌جويد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 24 ، ح‌ 5269)

307. اندكى‌ كه‌ كفايت‌ كند ، بهتر از بسيارى‌ است‌ كه‌ مايه‌ بطالت‌ شود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 394 ، ح‌ 7111)

308. هيچ‌ كس‌ آن‌ قدر كه‌ من‌ در راه‌ خدا اذيت‌ ديدم‌ ، اذيت‌ نكشيد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 130 ، ح‌ 5818)

309. هر كه‌ استغفار كند ، خدا براى‌ او از هر غمى‌ گشايش‌ و از هر تنگنايى‌ مفرى‌ پديد آرد ، و او را از جايى‌ كه‌ انتظار ندارد روزى‌ دهد ، زيرا گناه‌ مانع‌ فيض‌ و رزق‌ است‌ و استغفار گناه‌ را مى‌شويد .
(مسند احمد ، مسند بنى‌ هاشم‌ ، ح‌ 2123)

310. هر ثروتمندى‌ روز قيامت‌ آرزو كند كه‌ در دنيا فقط قوت‌ خويش‌ مى‌داشت‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 197 ، ح‌ 6143)

311. ساعتى‌ بى‌ ذكر خداى‌ بر آدمى‌ زاد نگذرد مگر روز قيامت‌ بر آن‌ حسرت‌ خورد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 424 ، ح‌ 1819)

312. هر گروهى‌ كه‌ ربا ميانشان‌ رواج‌ گيرد به‌ قحط مبتلا شوند ، و هر گروهى‌ رشوه‌ ميانشان‌ رواج‌ گيرد به‌ ترس‌ دچار شوند .
(مسند احمد ، مسند الشاميين‌ ، ح‌ 17155)

313. هر كه‌ ميانه‌روى‌ كند ، فقير نشود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 140 ، ح‌ 44172)

314. حكايت‌ خاندان‌ من‌ چون‌ كشتى‌ نوح‌ است‌ ، هر كه‌ در آن‌ نشست‌ برست‌ ، و هر كه‌ از آن‌ باز ماند غرق‌ شد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 12 ، ص‌ 95 ، ح‌ 34151)

315. هر كه‌ ميانه‌روى‌ كند خدا بى‌نيازش‌ كند ، و هر كه‌ اسراف‌ كند خدا فقيرش‌ كند ، و هر كه‌ فروتنى‌ كند خدايش‌ بردارد ، و هر كه‌ بزرگى‌ فروشد خدايش‌ در هم‌ شكند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 50 ، ح‌ 5437)

316. هر كه‌ يك‌ وجب‌ از جماعت‌ دور شود ، طوق‌ مسلمانى‌ از گردن‌ خود بردارد .
(مسند احمد ، مسند الانصار ، ح‌ 20581)

317.هر كه‌ صبورى‌ كند ، به‌ آرزوى‌ خويش‌ برسد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 573 ، ح‌ 2773)

318. هر كه‌ به‌ پرخورى‌ عادت‌ كند ، دلش‌ سخت‌ شود .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 573 ، ح‌ 2776)

319. هر كه‌ غذا خورد و ديگرى‌ به‌ او نگرد و جيزى‌ بدو ندهد ،
به‌ بلايى‌ مبتلا شود كه‌ دوا نداشته‌ باشد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 573 ، ح‌ 2777)

320. هر كه‌ دوست‌ دارد از همه‌ مردم‌ نيرومندتر باشد ، بايد به‌ خدا توكل‌ كند .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 101 ، ح‌ 5686)

321. هر كه‌ ضمن‌ دفاع‌ از مال‌ خويش‌ كشته‌ شود ، شهيد است‌ .
(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ المظالم‌ ، ح‌ 230.)

322. هر كه‌ زن‌ بگيرد ، يك‌ نيمه‌ ايمان‌ خويش‌ را كامل‌ كرده‌ است‌ ، پس‌ از خدا در نيم‌ ديگر بترسد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 60. ، ح‌ 2936 )

323. هر كه‌ به‌ گروهى‌ تشبه‌ جويد ، از آنهاست‌ .
(ثسنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ اللباس‌ ، ح‌ 3512)

324. هر كه‌ چهل‌ روز خاص‌ خدا شود ، چشمه‌هاى‌ حكمت‌ از قلب‌ وى‌ بر زبانش‌ جارى‌ شود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 24 ، ح‌ 5271)

325.هر كه‌ مهمان‌ قومى‌ شود ، بى‌اجازه‌ آنها روزه‌ دلخواه‌ نگيرد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 586 ، ح‌ 2851)

326. هر كه‌ دهان‌ و عورت‌ خويش‌ نگه‌ دارد ، بهشتى‌ شود .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 806 ، ح‌ 43203)

327. هر كه‌ معامله‌ پشيمانى‌ را اقاله‌ كند ، خدا از گناهانش‌ بگذرد .
(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 588 ، ح‌ 2860)

328. هر كه‌ از پى‌ حاجت‌ برادر خويش‌ باشد ، خدا از پى‌ حاجت‌ وى‌ باشد .
(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ المظالم‌ ، ح‌ 2262)

329. از گنجينه‌هاى‌ نيكى‌ ، نهان‌ داشتن‌ مصيبتها و مرضها و صدقه‌ است‌ .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 299 ، ح‌ 6643)

330. هر كه‌ به‌ قرض‌دار خويش‌ مهلت‌ دهد يا قرض‌ او را قلم‌ گيرد ، روز قيامت‌ در سايه‌ عرش‌ باشد .
(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 211 ، ح‌ 15379)


منبع: شبكه مجمع جهاني اهل‎بيت(عليهم‎السلام) [ لينک ]