فاطمه(س) ، شخصيتي كه هزار بعد الهي دارد

نامه‏اي از حضرت امام به خانم فاطمه طباطبايي


بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة و قنا عذاب النار

دختر عزيزم فاطي ديگر از ويژگي‏هاي تو آن است كه يك مطلب را آنقدر تعقيب مي‏كني و اصرار در اجراء آن داري كه هيچ عذري پذيرفته نيست و از يك پير درمانده تهي‏دست از معارف و معالم الهي آنرا مي‏خواهي كه يك عارف بلندپايه و يك فيلسوف پرمايه از نزديك شدن به آن عاجز است.

در باره شخصيتي كه هزار بعد الهي دارد كه معرفت به هر بعد آن از حيطه قلم و زبان خارج است چه مي‏توان گفت و چه مي‏توان فهميد. شخصيت زهراي مرضيه و صديقه طاهره (ع) را كسي نشناسد جز آنانكه داراي ابعاد الهي تا آخرين نقطه آن باشند و آن نيست جز پيامبران اولي‏العزم و خُلّص اولياء همچون معصومين عليهم صلوات‏اللّه‏. او از مرتبه غيب احديت ظاهر و تا آخرين نقطه شهود جلوه‏گر و از ادني مرتبه شهود تا مرتبه اعلاء غيب مُتيّم دائره است چون خُلّص اولياء عليهم سلام‏اللّه‏ و هر عارف يا فيلسوف يا عالم كه دعوي معرفت مقام مقدس او كند در خطا و اشتباه بسر مي‏برد.

چگونه مي‏توان از مقام آن بزرگوار پرده برداشت كه پيامبر اسلام در زمان حياتش با او معامله يك كامل مطلق مي‏كرد و پس از رحلت شريفش به حسب روايات معصومين چون روايت كافي از حضرت ابي‏عبداللّه‏ صادق عليه صلوات‏اللّه‏ كه فرمود فاطمه (ع) بعد از رسول خدا صلي‏اللّه‏ عليه و آله و سلم هفتاد و پنج روز زنده بود و سخت در فراق پدر محزون بود و پياپي جبرئيل نزد آن حضرت مي‏آمد و در عزاي پدر بزرگوار او تسليت نيكو مي‏داد و نفس مباركش را با طَيَّبَ‏اللّه‏ُ نفْسَك شاد مي‏كرد و از پدر بزرگوارش و مكانت او خبر مي‏داد و خبر مي‏داد از آنچه بذريه او خواهد گذشت بعد از او و همواره علي عليه‏السلام آن مطالب را مي‏نوشت در اين هفتاد و پنج روز ملك وحي كه بر انبياء عظام نازل شده وحي خدا را مي‏آورند بر آن يادگار اعظم انبياء وحي مي‏آورد و كاتب وحي حضرت اميرالمؤمنين بود و شايد آنچه بر ذريه مباركه او در طول تاريخ الي يوم‏القيمه از جانب ستمگران و جباران و غاصبان حقوق بشر وارد شده و خواهد شد در آن صحيفه شريفه كه دست بدست ائمه اطهار عليهم‏السلام دور زده و اكنون نزد حضرت بقيه‏اللّه‏ اعظم ارواحنا فداه مي‏باشد و مورد استفاده از اسرار آن قرار گرفته‏اند باشد و گوئي در آن علم به آنچه تحقق دارد هست چنانچه در روايات است و البته آنچه بر ذريه او مي‏گذرد شعبه‏ايست از آن در مصحف فاطمه اگر مراد از ذريه اولاد او الي يوم‏القيمه باشد و اگر مقصود همه شيعيان علي بن‏ابي‏طالب و ائمه معصومين باشد كه در روايات مي‏توان استفاده كرد آنچه بر شيعيان از ستمگران عالم گذشته و خواهد گذشت در آن هست و قضاياي امروز ما در آن صحيفه شريفه است كه نزد حضرت بقيه‏اللّه‏ روحي فداه است و نكته جالب آنكه آنچه براي صحيفه است كه به املاء جبرائيل و كتابت حضرت ولي‏اللّه‏ مطلق اميرالمومنين علي بن‏ابي‏طالب براي هيچ يك از كتب آسماني جز قرآن كريم نيست كه كاتب وحي علي عليه‏السلام باشد و اين افتخاري است براي شيعيان آن بزرگوار بويژه ذريه مباركه او چون فاطي عزيز و بستگان او.

تو مي‏گويي من از اين بانو صحبت كنم و من و قلم. من و قلم و زبان بشر چگونه صحبت كند از بانويي كه جبرئيل را به حسب نظري همچون پدرش صلي‏اللّه‏ عليه و آله و سلم به قدرت مافوق ملكوت از غيب عالم ملكوت متنزّل مي‏كند به عالم ملك و آنچه در غيب است در شهادت ظاهر مي‏كند. پس بگذار از اين وادي هولناك بگذرم و بگويم همين فاطمه عليها سلام‏اللّه‏ كه در مراحل الهي غيبي چنين است در عالم شهادت ظاهر و چون پدرش و شوهرش در صورت يك بشر ظاهر و در جميع امور عالم ملك چون تعليم و تعلم و بسط فرهنگ اسلامي و معارضه باطاغوتيان و جديت براي حكومت عدل و احقاق حقوق بشريت و ابطال دعوتهاي شيطاني كوشش بسزا نمود و هم او عليها سلام‏اللّه‏ بود كه بعد از پدرش كه مي‏خواست كجرويهاي منحرفين خط ابطال بر زحمات جان‏فرسا رسول صلي‏اللّه‏ عليه و آله و سلم بكشد براي روشن نمودن اذهان عامه آن خطبه كوبنده را در مسجد رسول‏اللّه‏ صلي‏اللّه‏ عليه و آله پيش عموم حاضران در مسجد انشاء كرد و حقايق را روشن نمود و با احتجاج بر خلفاء از حكومت حق اسلامي كه بنص پيامبر اسلام صلي‏اللّه‏ عليه و آله و سلم و آيات كريمه الهي از مختصات حضرت علي بن‏ابي‏طالب صلوات‏اللّه‏ عليه بود دفاع فرمود و خط بطلان بر توطئه‏هاي شيطاني كشيد. و هم او بود كه بحسب تاريخ در بعض ميدانهاي جنگ حاضر مي‏شد و چون جراحي معنوي بر دلهاي مجاهدين مرهم مي‏گذاشت و گاهي خود متكفل جراحي مي‏شد و آن طور نبود كه در خانه بنشيند و مشغول دعا و نماز شود و از مصالح مسلمانان چشم بپوشد و چه بسيار زنهاي متعهدي كه در صدر اسلام در ميدانها حاضر و خدمت مي‏كردند چنانچه امروز بحمداللّه‏  تعالي خدمت بانوان در جمهوري اسلامي بر همه واضح است و براي دفاع از اسلام و ميهن اسلامي قشر عظيمي از آنان تعليم نظامي با حفظ و مراعات جهات شرعيه مي‏بينند و براي اين واجب شرعي و عقلي خود را مهيا مي‏كنند. بگذار تا ياوه‏گويان و حسودان و شيطان صفتان هر چه مي‏خواهند بگويند و اين نكته را بگويم كه اگر حكومتي غيراسلامي يا ضداسلامي باشد چنانچه در عصر جهنمي ستمشاهي بود ما شركت هر كس را در آن حكومت حرام مي‏دانيم بلكه مساجدي را كه براي محو اسلام و توطئه اسلام بر ضداسلام است از محرمات مي‏دانيم و اكنون قرآن‏هايي كه رژيم فاسد سعودي براي محو قرآن و اسلام طبع و نشر مي‏كند از اعظم محرمات مي‏شماريم و خداوند تعالي همه از شرور شياطين و متقدسين كه با اسم اسلام دانسته يا ندانسته و از روي جهالت بجمهوري اسلامي و حقا باسلام ضربه وارد مي‏كنند حفظ فرمايد.

والسلام عليك.

و اينهم شعر يا معر تحميلي

فاطي از فاطمه خواهد سخني
بين چه مي‏خواهد از مثل مني
آنكه جبريل پيام‏آور اوست
عارف منزلتش داور اوست
كي است در جمع رسل جز احمد
كاتب وحي وي از سوي احد
دخترم دست بدار از دل من
عشق من جوي در آب و گل من


منبع:نشريه پيام زن ، شماره 105