تحليلي بر شب قدر و ادعيه حضرت علي(ع) در نهج البلاغه

آيت الله جوادي آملي


تقريباً هزار و چهارصد و بيست و شش سال از نزول قرآن كريم مي گذرد . هر سال به فرمان خدائي كه متكلّم اين كلام است ، سالگردي گرانقدر تشكيل مي شود . شب قدر كه شب نزول قرآن است ، هر سال از طرف خدا تكريم مي شود . گراميداشت شب قدر به اين است كه همان خاطرة نزول قرآن تكرار شود . لذا با همان جلال و شكوه فرشتگاني كه بار اوّل قرآن را آورده بودند ، در خدمت روح از آسمان غيب تنزّل مي كنند و بر ولي عصر نازل مي شوند .

هنگام نزول قرآن ، احياي خاطرة هر سالة‌ او هم گوشزد شد . هم با ماضي و هم با مضارع ياد شد . فرمود : إنّا أنزَلناهُ فِي لَيلَهِ القَدر(1)، يعني اين كتاب را ما در شب قدر نازل كرده ايم ، و هم در تجليل شب قدر اينچنين فرمود : وَ مَا اَدراكَ مَا لِيلَهُ القَدر . لِيلَهُ القَدرِ خِيرٌ مِنْ ألفِ شَهر . تَنَزَّلُ المَلائِكَهُ وَالرُّوحُ فِيها بِإذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمرْ . سَلامٌ هِيَ حَتّي مَطلَعِ الفَجْر(2). يعني اين قرآن كه در شب قدر نازل شد ، با جلال و شكوه فرود آمد و به دستور خدا هر ساله آن جلال و شكوه تكرار مي شود . اينچنين نيست كه إنّا أنزَلناهُ فِي لِيلَهِ القَدر و پايان پذيرفته باشد ! بلكه اينطور است : تَنَزَّلُ المَلائِكَهُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلّ اَمرْ . هر ساله ملائكه در خدمت روح همة حقائق قرآن را أعم از تفسير و تكوين پائين مي آورند .

مرحوم كُليني بابي در جامع كافي عقد كرد كه بعضي از امامان ما (عليهم السَّلام) فرمودند : شما براي اثبات ادامة ولايت به سورة قدر استدلال كنيد . تقرير استدلال هم به اين بيان است ؛ فرمود : به مخالفين بگوئيد آيا نبي اكرم رحلت كرد ، شب قدر هم از بين رفت ، يا شب قدر هست ؟ آنها ناچار مي گويند : شب قدر هست . يعني هر سال ماه مباركي دارد ، و در هر ماه مباركي شب قدر هست . فرمود : از آنها بپرسيد : اين كه خدا فرمود : در شب قدر فرشته ها امور را نازل مي كنند ، بر كي نازل مي شوند ؟ اگر مقدّرات و حقائق را نازل كرده اند كه به همراه ببرند و به كسي ندهد ، پس چرا آوردند ؟ اگر بنا شد مقدّرات و معارف را بر كسي عرضه كنند ، آن كس كيست ؟ آن كس كه همة فرشتگان به اتّفاق روح ، همة امور را نازل مي كنند و بر او گزارش مي دهند ، كيست ؟ او ولي امر است . او امام آن زمان است .

در هر زمان اي ولي معصوم هست كه مهبَط وحي است . منتها وحي تشريعي به پايان رسيد ، آن وحي هاي تصديقي و تكويني و تبييني و تفسيري و تشريعي همچنان مستدام است . لذا در بَدئ پيدايش نزول قرآن ، ذات أقدس إله دستور داد كه هر ساله خاطرة گرانبار نزول قرآن را گرامي بدارند و امشب احتمالاً يكي از شب هائي است كه ليلة قدر است . لذا فرشتگان در خدمت روح همة امور را با سلامت به وجود مبارك ولي عصر عرضه مي كنند . بعد به اذن ولي عصر به مجالس مؤمنين سري مي زنند و به آنها سلام مي كنند . و فيض اي كه به ولي عصر رسيد ، به دستور آن حضرت به افراد مستعد مي رسانند . كساني كه ارتباط شان با ولي عصر برقرار است ، نشانه هاي شب قدر را هم درك مي كنند .

از ائمه (عليهم السَّلام) سئوال كردند كه علامت شب قدر چيست ؟ فرمود : آن نسيم ملايم كه به شما بوزد ، معلوم مي شود شب قدر را درك كرده ايد . اگر زمستان باشد ، احساس سرما نمي كنيد . و اگر تابستان گرم باشد ، احساس گرما نمي كنيد . اگر يك همچنين حالي در شما پيدا شد ، اين نسيم قدر است . علامت ديگر اينكه : اگر بُوي خوبي به مشام شما رسيد ، اين نشانة قدر است .

گاهي يعقوب اي مي خواهد كه بوي يوسف را از فاصلة هشتاد فرسخ استشمام كند ، بگويد : إنّي لَأجِدُ رِيحِ يُوسُفَ لُولا أنْ تُفَنِّدُونْ (3). آن كس كه پيرهن يوسف را در دست دارد ، بوي يوسف را استشمام نمي كند ! ولي يعقوب از فاصلة هشتاد فرسخي بُوي يوسف استشمام مي كند . فَلَمّا فَصَلَتِ العِيرْ (4)، همين كه قافله از مرز مصر حركت كرد ، يعقوب فرمود : من بُوي يوسف مي شنوم ! استشمام نمي كني . ولايت بُوئي دارد ، نبوّت بُوئي دارد ، يوسف هر عصر بُوئي دارد ، شب قدر بُوئي دارد . اگر كسي شامّة جان اش باز شد ، اين بُو را مي شنود . و اگر آن لامسة جان اش باز باشد ،‌ اين نسيم خنك را حسّ مي كند . جريان چشم و گوش در قرآن آمده ، جريان شامّة معنوي هم در قرآن آمده . خدا بعضي را بصير و بعضي را كُور مي داند . مي گويد : برخي كُور اند ،‌ امّا نه چشم سرشان ، بلكه چشم دلشان كُور است . إنَّهَا لا تَعمَي الأبصارْ وَ لكِنْ تَعمَي القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور (5). معلوم مي شود بعضي ها قلب شان بيناست ، بعضي دلشان كُور است . آن دلي كه چشم دارد ، شامّه هم دارد ، ذائقه هم دارد ، لامسه هم دارد .

ايّام ماه مبارك رمضان ، ايّام روزه است . در كتاب صوم ، روزة واجب و مستحب و حرام و مكروه را مطرح مي كند . يكي از روزه هائي كه گفته اند حرام است ، روزة وصال است . يعني انسان طرزي نيّت كند كه بگويد : من از اين سحر تا آن سحر ، يك روز و شب را نيّت مي كنم كه روزه بگيرم و همچنين فردا را كه شب چيزي نخورد و اين نخوردن را به حساب روز و روزه بياورد و نيّت كند . يك وقت كسي در شب ماه مبارك اشتها به غذا ندارد ، آن خارج از بحث است . يا در غير ماه مبارك شب چيزي نمي خورد ، آن خارج از بحث است . ولي يك وقت نيّت مي كند كه من شب و روز را روزه بگيرم كه شب هم مثل روز جزء مَنوّي او باشد . دو روز را با يك شب نيّت كند ، اين را مي گويند : (صُوم وصال) . يك شب و روز ، دو روز و يك شب ؛ دو تفسير براي صوم وصال‌ آمده است ؛
اين معنا براي غير پيغمبر حرام است . رسول اكرم فرمود : صوم وصال ممنوع است . اصحاب عرض كردند : پس شما چرا اينچنين مي كنيد ؟ فرمود : شما مثل من نيستيد . آنچه كه مرحوم صدوق در مَنْ لا يَحضُر نقل كرد ، با آنچه را كه در جوامع روائي اهل سنّت است ، مختصر فرق مي كند . ولي يك حديثي است معروف و فريقين نقل كرده اند كه وجود مبارك نبي اكرم فرمود : شما مثل من نيستيد . إنّي اَبِيتُ عِندَ رَبّي يُطْعِمُنِي وَ يَسقِينْ (6). من مهمان خدايم ، در نزد خدا بيتوته مي كنم ، از غذاي خدا و آشاميدني هاي الهي بهره مي برم و مقاومت مي كنم . من اگر ظاهراً صائم ام ، باطناً در كنار سفرة خدا نشسته ام . احساس گرسنگي و تشنگي نمي كنم . اين مقام براي نبي اكرم هست .

به ما گفتند : شما در ماه مبارك مهمان خدائيد . اگر صوم وصال ممنوع است ، اين صوم عادي كه جائز و واجب است . برخي در روز كه صائم اند ، مهمان خدايند . نه تنها جان شان از معارف طرفي مي بندد ، بلكه جسم شان هم احساس رنج نمي كند . اين حال را انسان در اين فرصت ها مسئلت كند . نشانه هاي شب قدر را با لامسة دل ، با شامّه جان مي توان درك كرد . اين هم مطلب ديگر .

و چون مهم ترين كار براي شب قدر دعاست و اين ايّام و ليالي متعلّق به عليّ بن أبيطالب ، امير المؤمنين (عليه آلاف التحيّه والثناء) است ، چه بهتر كه دعا را از زبان اين داعي بشنويم .
اوّلاً ادب دعا را اميرالمؤمنين (عليه السَّلام) به ما آموخت . فرمود : اَلدّاعِي بِلا عَمَلْ كَالرّامِي بِلا وَتَرْ (7). فرمود : آنكه دعا مي كند و عمل ندارد ، مثل تيراندازي است كه تير دارد ، ولي وَتر ندارد . (وَتر) آن كمان مُنهني است كه جلوي اين تير تند تيز را مي گيرد و او را راهنمائي مي كند . فرمود : اگر كسي تيرانداز است ، يك كمان اي لازم دارد كه اين كمان منهني اين تير تيز را تعديل كند ، راهنمائي كند . اگر كسي بي عمل دعا مي كند ، مثل تير انداز بي كمان است . بهترين عمل صفاي دل است . بهترين راه براي صفاي دل اين است كه هم در مسئله توحيد براي غير خدا راه باز نكنيم ، هم در مسائل اجتماعي كينة احدي را در دل راه ندهيم . مطمئن باشيم اگر كسي اين دو ركن را فراهم كرد ؛ يعني در كار خدا اَحدي را شريك قرار نداد ، در مسائل اجتماعي كينة هيچ مسلماني را در دل نداشت ، اين دو ركن را كه فراهم كرد ، اين دعوت كننده ، اين داعي يك تير انداز ماهري است كه هم تير تيز دارد و هم كمان مُنهني . آنگاه خود حضرت كه واجد شرائط دعاست ، نيايش هائي دارد كه در آن نيايش همّت هاي بلند را تعليم مي دهد و براي همة مسلمانها مسئلت مي كند .

شما دعاهاي حضرت را در نهج البلاغه كه تحليل مي كنيد ، مي بينيد يا سعادت مي خواهد ، يا شهادت مي خواهد ، يا رفاقت با انبياء مي خواهد ، يا كرامت مي خواهد ، يا عافيت مي خواهد ، يا سلامت مي خواهد ، يا فتوّت و رادمردي و مردانگي مي خواهد و يا عزّت !
ببينيد دعاهاي حضرت از اين عناصر محوري بيرون نمي رود . در آن عهد نامة معروف كه براي مالك اشتر نوشت ، در پايان عهد نامه دعا كرد‌ ؛ فرمود : مالك ! من براي خود و براي تو از خدا سعادت و شهادت طلب مي كنم ! از خدا مي خواهم : أنْ يَختِمَ لِي وَ لَكَ السَّعادَهَ وَ الشَّهادَه إنّا للهِ وَ إنّا إلِيهِ الرّاجِعُونْ (8). من سعادت را ، شهادت را براي خود و براي تو مسئلت مي كنم .
در آن دعاهاي عمومي مي گويد : نَسأَلُ اللهُ مَنازِلَ الشُّهَداء وَ مَعايِشَهَ السُّعَداء وَ مُفارَقَهَ الأنبياء (9). ما براي همگان سعادت و منزلة شهدا و رفاقت با انبياء را مي خواهيم . به خدا عرض مي كند : وَاجْمَعْ بِينَنَا وَ بِينَهُ . نوع اين دعاها به صيغة جمع است . مي گويد : خدايا ! بين ما و بين رسول ات ، وَاجْمَعْ بِينَنَا وَ بِينَهُ فِي بَرْدِ العِيشْ وَ قَرارِ النِّعْمَه وَ‌ مُنتَهَي الطُمَأنِينَهِ وَ تُحَفِ الكِرامَه (10). خدايا ! بين همة ما ونبي ات در آن قرارگاه عيش و زندگي جمع بكن ، و در آن آرامش و خنكي سعادت و زندگي جمع بكن ! در كمال طمأنينه ما را با او سهيم بكن ! آن كرامت ها را كه تحفة پيغمبر مي كني ، ما را بهره مند بكن ! مُنتَهَي الطُمَأنِينِه وَ تُحَفِ الكِرامَه .

در ميدان جنگ دو دعاي آموزنده دارد ؛ هنگامي كه جنگ شروع مي شد ، عرض مي كرد : خدايا ! اَللّهُمَّ إنّا نَشكُو إلِيكَ غِيبَهَ وَلِيّنَا وَ كَثرَهِ عَدُوِّنَا وَ تَشتُتَ اَهوائَنَا . رَبَّنَا افْتَحْ بِينَنَا وَ بِينَ قُومِنَا بِالحَقّ (11). عرض مي كرد : خدايا ! ما از نبود پيغمبر به تو شكايت مي كنيم . چون پيغمبر ، آن ركن طمأنينه را ما از دست داده ايم .

در هفدة ماه مبارك در جريان بَدر كه اوّلين جنگ نابرابري بود كه مسلمانها مي ديدند ، امير المؤمنين فرمود : همه آن شب متوحّش بودند و متزلزل . تنها كسي كه هيچ حادثه اي براي او نبود ، رسول اكرم بود . فرمود : در شب جنگ بَدر تا صبح كنار درخت پيغمبر مشغول مناجات بود ، گويا اصلاً فردا جنگي نيست ، و امشب شب حمله نيست ! آن يك حساب ديگري بود . لذا اميرالمؤمنين عرض مي كند : خدايا ! ما از نبود پيغمبر به تو شكايت مي كنيم و از اختلاف دروني به تو پناه مي بريم و شكايت مي كنيم .

آنگاه دعائي كه بعض از انبياء داشتند كه در قرآن آمده است ، همان دعا را امير المؤمنين دارد كه : رَبَّنَا افْتِحْ بِِينَنَا وَ بِينَ قُومِنا بِالحَقّ . اين در آغاز جنگ . در ناعرة جنگ عرض مي كند : خدايا ! ما گرچه شهادت طلب كرديم ، امّا فتوّت و مردانگي هم مي خواهيم . اَللّهُمَّ إنْ اَظهَرتَنَا عَلَيهِمْ وَ جَنِّبنَا البَغي وَ سَدِّدْنا بِالحَقّ . وَ إنْ اَظهَرْتَهُمْ عَلَينَا فَارزُقنَا الشَّهادَه وَاعْصِمنَا مِنَ الفِتنَه (12). اگر ما را بر آنها غالب كردي ، ما فاتح شديم ، توفيقي بده كه تعدّي و تجاوز به زير دست را روا ندانيم . به اسيران رحم بكنيم .

همين علي كه بعد از ضربت خوردن شب نوزدهم دستور داد به قاتل من مدارا كنيد ؛ در ميدان جنگ مردانگي از خدا خواست و مي خواست . عرض مي كرد : خدايا ! آن توفيق را بده كه اگر ما فاتح و پيروز شديم ، بر دشمن ستم نكنيم . و اگر مصلحت بود كه آنها ما را شكست بدهند ، مرگ ما را مرگ شهيد قرار بده . ما را از فتنه و بَد آموزي مصون بدار . اين دعاي علي در صحنة جنگ است . امّا دعاي وجود مبارك اميرالمؤمنين از نظر توحيد ؛ وقتي شب بر مي خواست ، خالصاً خدا را دعا مي كرد ، عرض مي كرد : خدايا ! تو كه مي داني ، هذا مَقامُ ،
اين دعاها را كه عرض مي كنم ، شرح خواسته هاي شماست ؛ ما يك قرآن به دست داريم و يك قرآن به سر كه هر دو جزء برنامه هاي ليالي قدر است ، و روايات اين دو برنامه هم جداي از هم است . و در هر دو برنامه مسئله نيايش و خواسته است . چه بخواهيم ، آنچه كه الآن عرض مي شود براي آن است كه هم در مراسم قرآن به دست ، هم در مراسم قرآن به سر اين چيزي را كه امير به ما آموخت ، اينها را بخواهيم .

وقتي حضرت در مقام دعا و ثنا مي ايستاد ، عرض مي كرد : خدايا ! هذا مَقامُ مَنْ اَفرَدَكَ بِالتُّوحيدِ الَّذِي هُوَ لَكْ وَ لَمْ يَرَ مُستَحِقَّاً لِهذِهِ المَحامِدِ وَ المَمَادحِِ غِيرَكْ . وَ بِي إلِيكَ فاقَهٌ لا يَجبُرُ مَسكَنَتَهَا إلا فَضلُكْ . فَهَبْ لِي رِضاكْ وَ أغنِنَا عَنْ مَدِّ الأيدِي إلي سَواكْ . إنَّكَ عَلي كُلّ شِيءٍ قَدِير(13). عرض كرد : خدايا ! اين مقامي كه من ايستاده ام ، مقام توحيد است . من به عنوان يك عبد موحّد در پيشگاه مولاي واحد ايستاده ام . هيچ مدحي جز براي تو نيست . هيچ حمدي جز براي تو نيست . من يك نيازي دارم كمر شكن ! و تو جابر عَظم كسيري ! هر شكسته اي را تو جبيره مي كني .

يكي از دعاها و فرازهاي جوشن كبير و ادعيّة ديگر در اين دعاها اين است كه : يا جابِرَ العَظمِ الكَسِير (14). اي خدائي كه هر استخوان شكسته اي را تو شكسته بندي مي كني ، جبيره مي كني ، جبران مي كني . هر دل شكسته اي را او جبيره مي كند . حضرت عرض كرد : من يك درد كمر شكن دارم كه هيچ چيزي اين شكسته را جبران نمي كند ، مگر كَرم تو . و آن اين است كه مرا به مقام رضا برساني . هر چه تو كردي ، من خوشم بيايد . و دست ما را از دراز شدن به سوي اين و آن كوتاه بكن ! ما را به خودت نيازمند بكن ! هَب لِي مِنْ رِضاكْ ، هَب لَنَا مِنْ رِضاكْ وَ اَغنِنا عَنْ مَدِّ الأيدي إلي سِواكْ . چيزي از غير تو طلب نكنيم . اين روح بلند است . آن هم فتوّت و مردانگي است كه نسبت به كافران هم ما رادمرد باشيم .

در مسائل خصوصي به خدا عرض مي كند : پروردگارا ! همة نعمت ها را تو دادي . همة نعمت ها را هم ما بايد به تو تحويل بدهيم . جان دادي ، بايد برگردانيم . چشم و گوش دادي ، بايد برگردانيم . اعضاء و جوارح و جوانح دادي ، بايد برگردانيم . حرفي در او نيست . ولي خدايا ! ما را كريمانه زنده كن و ما را كريمانه بميران . خدايا ! در هنگام استرداد اين وديعه ها اوّلين چيزي كه از ما مي گيري ، جان ما باشد . اين طور نباشد كه ما ذليلانه بميريم . اوّل چشم را بگيري ، دست را بگيري ، پا را بگيري ، ما را فلج كني ، بعد ببري ؛ اينچنين نباشد . اَللّهُمَّ اجْعَلْ ، اين از دعاهاي نوراني نهج البلاغه است كه اين دعاها و از اين رقم دعاها در نهج فراوان است كه اين ادب كرامت است . اَللّهُمَّ اجْعَلْ نَفسِي اَوَّلَ كَرِيمَهٍ تَنتَزِعُها مِنْ كَرائِمِي وَ اَوَّلَ وَدِيعَهٍ تَرتَجِعُهَا مِنْ وَدائِعِ نِعَمِكَ عِندِي(15) ؛ خدايا ! همة نعمت ها امانت است ، همه را به تو بر مي گردانيم . ولي اوّلين نعمتي كه مي گيري ، جان ما باشد . چشم و گوش به همراه جان برود ، نه اوّل چشم وگوش و اعضاء را بگيري ، ما ذليلانه در منزل زندگي كنيم ، نيازمند به اعضاء منزل باشيم ، با خواري و خفّت به سر ببريم . اين دعا درس كرامت مي دهد .

از نظر مسائل اقتصادي هم مي گويد : خدايا ! همة نعمت ها به دست توست ، به جاي اينكه مع الواسطه به ما نعمت بدهي ، بي واسطه ما را تأمين كن كه ما منّت اين و آن نكشيم و نچشيم . اَللّهُمَّ صُنْ وَجهِي بِاليَسارْ وَ لا تَبدُلْ جاهِي بِالإقتارْ فَاَستَرزِقَ طالِبي رِزقِكِ وَ اَسْتَعْطِفَ شِرارِ خَلقِكَ فَاُفتَتَنَّ بِخَمِّ مَنْ أعطانِي وَ بِضَمّ مَنْ مَنَعَنِي وَ أنْتَ مَعَ ذلِكَ وَلِيُّ الإعطاء وَالمَنْع(16). خدايا ! آبروي ما را با داشتن حفظ بكن ! خدايا ! آبروي ما را با فقر نريز ! خدايا ! آنچه را كه به ما مي رسد ، از توست . بكوشيم كه بي واسطه از تو بگيريم ، نه به وسيلة اين و آن بگيريم ، تا از اين و آن حقّ شناسي كنيم و كسي كه به ما چيزي نداد ، گِله كنيم . اين دعاها درس كَرم مي دهد .

شما وقتي دعاهاي حضرت را در نهج البلاغه بررسي مي كنيد ، همين است كه يا سعادت طلب مي كند ، يا رفاقت با انبياء مي خواهد ، يا شهادت مي خواهد ، يا كرامت مي خواهد ، يا عافيّت مي خواهد ، يا فتوّت و رادمردي و مردانگي طلب مي كند ، يا سلامت دين و دنيا را مي خواهد . نَسأَلُ اللهَ المُعافاتَ فِي الأديانْ كَمَا نَسأَلُهُ المُعافاتَ فِي الأبدان (17). عرض مي كند : همانطوري كه ما از خدا عافيّت بدن مي خواهيم ، عافيّت دين را هم طلب مي كنيم .

از نبي اكرم سئوال كردند : شما در شب قدر از خدا چه مي خواهيد ؟ حالا كه با ما نگفتي شب قدر كي است ، ولي اين را بگو از خدا چه مي خواهي ؟ شما در شب قدر چه مي خواهي ؟ فرمود : من اگر شب قدر را درك كنم ، از خدا عافيّت طلب مي كنم . عافيّت همين عافيّت علوي است كه در نهج البلاغه آمده ؛ هم عافيّت دين ، هم عافيّت دنيا . هم عافيّت بدن ، هم عافيّت جان و نظام . در جرياني كه شما با خبر هستيد دنيا چه مي گذرد ، يك ميليارد مسلمان در چه حالت اند ؛
اين خطوط كلّي دعا را از وليّ دعا بياموزيم ، براي همه مسئلت كنيم . اينچنين نباشد كه فقط براي خود دعا كنيم . آنها كه اين دعاها را به ما آموختند‌ ، براي همه خواستند . آنها كه در نماز مي گويند : إيّاكَ نَعبَدُ وَ إيّاكَ نَستَعِينْ (18)، ديدشان خيلي بلند است . نمي گويند : تنها من عبادت مي كنم و اين متكلّم مع الغير ،‌ يعني ما عبادت مي كنيم ، منظور اين باشد كه من با همة شئون ادراكي ام ، دركي ام ، تحريكي ام ، اعضاء و جوارح ام كه در دعاي عرفه آمده است تو را عبادت مي كنم ، اين حدّ نيست . نه تنها ما ، يعني مسلمين عالم تو را عبادت مي كنيم ، اين حدّ ام نيست . ما ، يعني مجموعة نظام آفرينش .

چون خدا به ما فرمود : شما به همراه همة اين قافله ها حركت كنيد ، فَقالَ لَهَا وَ لِلأرضِ ائتِيا طُوعاً أو كَرْهَاً قالَتَا اَتَيْنَا طائِعِينْ (19). خدا فرمود : من به آسمان و زمين گفته ام خواه و نا خواه بيائيد . اينها گفتند : ما به همراه همة قافله با رغبت مي آئيم . اينها دو نفر اند ، امّا حرف شان جمع است . قَالَتَا اَتَينَا طائِعِيْن . نه طائِعَيْن ! خدا به دو نفر خطاب كرد با ضمير تثنيه . آنها با جمع جواب دادند . اين ادب را خدا به ما آموخت . ببينيد همه مي گويند : يا الله ! شما هم براي همه خير طلب بكنيد . اين هم مطلب بعدي .

كم كم آماده مي شويم براي مراسم دعا ؛ امّا چون شب ضربت خوردن عليّ بن أبيطالب (سلام الله عليه) است ، گرچه بعداً به فيض ولايت به بركت مدّاحي مدّاح اهل بيت استفاده مي كنيم ، ولي بايد عنايت كنيم كه حضرت سعي كرد با سلامت دين شهادت را استقبال بكند . همة ما شنيده ايم كه گريه براي اهل بيت از بهترين عبادات است . ترديدي هم در او نيست . امّا سعي كنيم گرية عاقلانة عارفانة بدون پِيرايه ؛ آن گريه يقيناً عبادت است . نيازي به افزايش و كاهش نيست .
جريان شهادت عليّ بن أبيطالب (سلام الله عليه) به قدري درد آور است كه قبل از اتّفاق اش ، شايد سي سال يا بيشتر ، معلوم نيست اين خطبة شعبانيّه در چه سالي اتّفاق افتاد . سي سال ، سي و پنج سال ، چهل سال معلوم نيست . پيغمبر براي جريان ضربت خوردن علي اشك ريخت . آن پيغمبر !! اين خطبة معروف كه در آخرين جمعة ماه شعبان پيغمبر آن خطبه را ايراد كرد ، فرمود : أيُّهَا النّاس قَدْ أقبَلَ إلِيكُمْ شَهرُ الله‎‎ْ بِالبَرَكَهِ وَالرَّحمَهِ وَ المَغفِرَه (20)، در پايان گريه كرد . امير المؤمنين عرض كرد : چرا گريه مي كني ؟ فرمود : در ماه مبارك رمضان تو مشغول نمازي ، سر مطهّر ات با خون ات رنگين مي شود ! خوب حالا كِي بود ؛ 25 سال كه خود حضرت خانه نشين بود ، 5 سال تقريبي هم حكومت كرد ، اين شده 30 سال . 30 سال تقريباً بعد از رحلت رسول اكرم اين حادثة تلخ جهاني رخ داد . حالا آن خطبة شعبانيّه كي بود ، آن روشن نيست . حداقلّ سي سال قبل از ضربت خوردن علي پيغمبر گريه كرد . چه قدر اين مصيبت تلخ است !!

20 سال قبل از جريان سيّدالشهداء ، عليّ بن أبيطالب گريه كرد . از جريان صفّين كه بر مي گشتند ،‌آمدند يك سرزمين اي ، با دست مبارك اشاره كرد ، فرمود : هاهُنا ، هاهُنا . يك مقدار خاك را گرفتند ، بعد بُو كردند ، فرمود : همين جاست ، همين جاست . عرض كردند : چي اينجاست ؟ فرمود : رادمرداني كه عاشقان كوي حقّ اند ،‌ اينجا مي آرمند (21). اينجا سرزمين كربلاست . اگر كسي اينها را خوب بشناسد ، نيازي به آن پِيرايه ها نيست ، اشك مي آيد . و آن اشك عبادت است . اميرالمؤمنين به پيغمبر فرمود : چرا گريه مي كني ؟ فرمود : در ماه مبارك ، در حال نماز شمشيري مي آيد ، سر مطهّر ات با خون اش رنگين مي شود ! عرض كرد : بِسَلامَهٍ مِنْ دِينِي(22) ؟ عرض كرد : آن وقتي كه شمشير بر سرم مي آيد ، دين من سالم است ؟ فرمود : آري ، دين ات سالم است . اين آن علي است !! شايد امشب كه 19 ماه مبارك رمضان بود ، مهمان يكي از دخترها بود ، شيري آورد ، نمكي آورد با نان ، فرمود : يكي از اين دو را بردار ! بالأخره با نان و نمك افطار كرد . حالا اينها خيلي مهم نيست ! اينها را شاگردان علي هم كردند .

اين جريان فُزتُ و‌َ رَبِّ الكَعبِه(23) كه در سحر 19 ماه مبارك رمضان عليّ بن أبيطالب گفته بود ، اينها علي را نشان نمي دهد . چون چند سال قبل از اين حادثه يكي از شاگردان عليّ بن أبيطالب در هنگام ضربت خوردن و شمشير ديدن گفت : فُزتُ وَ ‌رَبِّ الكَعبِه . ما چون نرفتيم به سراغ آن مقامات بلند ،‌ خيال مي كنيم حضرت علي يعني عالي ترين مقام اش اين است كه وقتي شمشير خورد ، بگويد : فُزتُ وَ رَبِّ الكَعبِه . در حالي كه او كساني را تربيت كرد ، شاگرداني را تربيت كرد كه چند سال قبل از او يك همچنين حادثه اي براي آنها اتفاق افتاد ، گفتند : فُزتُ وَ رَبِّ الكَعبِه . مرحوم سيّد علي ، شارح صحيفة سجاديّه ، بنگريد تا ببينيد كه مقام اهل بيت چي است ! اين حديثي را با 28 واسطه تقريباً نقل مي كند ، بعد مي بالد ، مي گويد : اُولئِكَ آبائِي فَجِئنِي بِمِثلِهِمْ ، إذا جَمَعَتْنا يا جَرِيرُ مَجامِعُ (24). مي گويد : اينها اسنادي است كه اجداد من نقل كردند ، از فلان كس از فلان كس از فلان كس از فلان كس تا به پيغمبر مي رسد ؛ از پيغمبر سئوال كردند : شما وقتي در معراج رفتي ، خيلي حرف شنيدي . آن حرف هائي كه شنيدي شبيه لهجة كي بود ؟ فرمود : آن حرف هائي كه من شنيدم شبيه لهجة عليّ بن أبيطالب بود . علي را بايد آنجا ها جستجو كرد . اين فُزتُ وَ رَبِّ الكَعبِه را شاگرد علي ، قبل از علي ، چند سال قبل از مرگ علي گفت . چون پيغمبر علي را با آن وضع مي شناخت ، كه فرمود : من در معراج وقتي حرف مي شنيدم ، مثل اينكه صدا شبيه صداي علي بود . اين است كه وقتي با خبر مي شود شب 19 علي فرق اش مي شكافد ، اشك مي ريزد .

حضرت آمد ، اذان گفت ، بيدار كرد ، حتّي آن پليد را هم بيدار كرد . شروع كرد به نماز ؛ خوب آن نماز ، سُبحانَ رَبّيَ العَظِيم ، سُبحانَ رَبّيَ الأعلي ، آنگاه ندا آمد : عَلي قَدْ قُتِلَ عَلِيٍُّ المُرتَضي ، عَلي تَهَدَّمَتْ اَركانُ الهُدي ، وَانفَصَمَتِ العُروَهُ الوُثقي . قُتِلَ عَلِيٍُّ المُرتَضي(25) !!! زينب به حسنين گفت : برادر ! عليّ مرتضي غير از پدر ما كسي نيست ! اين ندا را همه شنيدند ، يا اهل بيت شنيدند ؟ عَلي تَهَدَّمَتْ اَركانَ الهُدي وَانفَصَمَتِ العُروَهُ الوُثقي ، قُتِلَ عَلِيٍُّ المُرتَضي . اين صدا را همه شنيدند ، يا آنها كه بُوي شب قدر را استشمام مي كنند ، آنها شنيدند ؟ به هر تقدير آمدند .
وجود مبارك اميرالمؤمنين به امام مجتبي دستور داد كه بقيّة نماز را بخوان ! نماز را بخوان ؛ نماز ، نماز ! بعد هم حضرت را با آن وضع بردند به منزل ، حالا تا چه اندازه حضرت را با آن وضع پيچيدند و تا كجا زير بغل اش را گرفتند ؛ به هر تقدير بود ، وقتي به منزل رسيد ، فرمود : اين كسي را كه گرفتيد ، با او مدارا كنيد . به او ستم نكنيد .

در همين كوفه فرمود : شيري كه براي من آوردند ، به اين قاتل ام ابن مُلجم بدهيد . در همين كوفه براي دختران همين علي صدقه آوردند !! كه دختر أبي عبدالله فرمود : عَمَّتِي تَقُولُ ، فتواي عمّة من اين است ؛ فتوا را زين العابدين مي داد و زينب (عليها السَّلام) پخش مي كرد . عَمَّتِي تَقُولُ إنَّ الصَّدَقَهَ عَلِينَا مُحَرَّمِهِ ؛ … اَلسَّلامُ عَلي اَهلِ بِيتِ النُبُوَّهِ وَالعِصمَه .

با همين حال كه نشسته ايد مراسم قرآن به دست و قرآن به سر با يك توضيح كوتاهي عرض مي شود و شروع مي كنيم . يكي از سُنن و آداب اين ليالي قدر ، قرآن به دست گرفتن است . يعني قرآن را به دست مي گيريم ، باز مي كنيم و خدا را قسم مي دهيم و از خدا اين اموري كه علي (سلام الله عليه) به ما آموخت ، مي خواهيم . بعضي از روايات اين مسئله را دارد ؛ اين يك دعاست و يك مراسم جدا . بعد هم قرآن به سر هست كه آن هم قرآن را بالاي سر گذاشتن و دعائي كردن و قسم دادن و از ذات أقدس إله چيزهائي خواستن . خواسته هاي ما در همين محورهائي باشد كه امامان ما (عليهم السَّلام) خواستند و براي همة مسلمانها طلب بكنيم . آزادي همة بي گناهان ، استقلال همة مناطق اسلامي ، عظمت و عزّت و سعادت و سيادت همة مسلمانها ، بالأخص صيانت و سيادت نظام اسلامي ايران ، و دوام او تا ظهور صاحب اصلي و اصيل اش ، يعني ولي عصر (أرواحنا فداه) .

شرط اساسي همان دو ركن است ؛ اخلاص توحيد و حلّ هر گونه كينه . با هيچ كسي بَد نباشيم و در اين دعاها كساني را هم كه نسبت به ما جفا كرده اند ، آنها را هم مشمول عفو قرار بدهيم ، براي آنها هم خير طلب بكنيم ، با اين سعة صدر كنار ضيافت إله بار يابيم تا با دست پُر برگرديم.


پي نوشت ها:
(1) سورة قدر / آية 1
(2) سورة قدر / آية 2 تا 5
(3) سورة يوسف / آية 94
(4) سورة يوسف / آية 94
(5) سورة حج / آية 46
(6) عوالي اللآلي / جلد 2 / صفحة 233 / باب صوم ( صوم الوصال من خصائص النبّي (ص) )
(7) مستدرك الوسائل / جلد 5 / صفحة 217
(8) نهج البلاغه / نامة 53 ـ من كتاب له (ع) كتب للأشتر النخعي
(9) نهج البلاغه / خطبة 23
(10) نهج البلاغه / خطبة 72
(11) نهج البلاغه / نامة 15
(12) نهج البلاغه / خطبة 171
(13) نهج البلاغه / خطبة 91
(14) مفاتيح الجنان / دعاي جوشن كبير
(15) نهج البلاغه / خطبة 215
(16) نهج البلاغه / خطبة 225
(17) نهج البلاغه / خطبة 99
(18) سورة حمد / آية 5
(19) سورة فصّلت / آية 11
(20) بحار الأنوار / جلد 93 / صفحة 356
(21) وَ مَصارِعُ عُشّاقِ شُّهَداء ـ بحار الأنوار / جلد 41 / صفحة 295
(22) بحار الأنوار / جلد 93 / صفحة 358
(23) بحار الأنوار / جلد 42 / صفحة 239
(24) بحار الأنوار / جلد 105 / صفحة 188
(25) بحار الأنوار / جلد 43 / صفحة 282


منبع: بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي در مراسم احياي شب نوزدهم ماه مبارك رمضان؛ مسجد أعظم قم 21 / 12 / 1371 سايت شبستان