رمضان به روايت تصوير

مركز تعليمات اسلامی واشنگتن

۱۴۲۹ هجری قمری ۱۳۸۷ هجری شمسی /  ۲۰۰۸ ميلادی


 

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸

۲۹

عيد سعيد فطر

 

 

لطفا به چند نکته زير توجه فرمائيد:
(1) روزهائی که تصويرهای آن آماده ميباشد درتقويم با مشخص گرديده‏اند.
(2) اگر چنانچه تصوير شما يا وابستگان شما در سايت مرکز وجود دارد و شما رضايت نداريد لطفا مراتب را با ذکرمشخصات عکس ياعکسهای مورد نظر برای ما بفرستيد تا دراسرع وقت نسبت به برداشتن آن از سايت اقدام لازم به عمل آيد.
(3) تصويرهای بيشتربه مرور زمان اضافه خواهد گرديد.