رمضان به روايت تصوير

مركز تعليمات اسلامي واشنگتن

۱۴۲۶/۱۳۸۴/۲۰۰۵


 

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶ ۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

عيد سعيد فطر

 

آلبوم عيد سعيد فطر

 

لطفا به چند نکته زير توجه فرمائيد:
(1) روزهائی که تصويرهای آن آماده ميباشد درتقويم با ستاره مشخص گرديده‏اند.
(2) اگر چنانچه تصوير شما يا وابستگان شما در سايت مرکز وجود دارد و شما رضايت نداريد لطفا مراتب را با ذکرمشخصات عکس ياعکسهای مورد نظر برای ما بفرستيد تا دراسرع وقت نسبت به برداشتن آن از سايت اقدام لازم به عمل آيد.
(3) پاره‏ای از تصاوير بازيرنويس هائی همراه است که ممکن است کمی طنزآلود باشد. اگر چنانچه شما راجع به زيرنويسها اعتراض داريد مجددا ميتوانيد مراتب را با ايميل برای ما بفرستيد.
(4) تصويرهای بيشتروبا کيفيت بهتر به مرور زمان اضافه خواهد گرديد.
(5) اگر چنانچه شما هم عکسهائی از مراسم گرفته‏ايد موجب کمال امتنان خواهد بود که يک نسخه آنرا برای استفاده در سايت در اختيار ما قرار دهيد.