امام و رمضان


تمام‌ اين‌ جنگها و تمام‌ اين‌ نزاعها كه‌ در اين‌ عالم‌ واقع‌ مي‌شود، چه‌ در يك‌ عايله‌ واقع‌ شود يا در همه‌ عالم‌، كه‌ آن‌ هم‌ يك‌ عايله‌ است‌، تمام‌ اينها از همين‌ سركشي‌ نفس‌ است‌. و ضيافت‌الله‌ در آنجا، كه‌ ما به‌ آن‌ دعوت‌ شديم‌، اين‌ است‌ كه‌ وارد بشويم‌ در آنجا و ترك‌ كنيم‌ آن‌ شهوات‌ نفسانيه‌ را و اين‌ بسيار مشكل‌ است‌. ترك‌ شهوات‌ جسماني‌ آسانتر است‌ تا شهوات‌ بالاتر، تا برسيد به‌ شهوات‌ نفساني‌. تا آن‌ آخر انسان‌ مبتلاست‌ به‌ اين‌ شهوات‌ نفساني‌. و ضيافت‌الله‌ هم‌ در آن‌ عالم‌ اين‌ است‌ كه‌ ما دعوت‌ شديم‌ كه‌ ترك‌ كنيم‌ اينها را. اينجا ظل‌ آنجاست‌ و آنجا روح‌ اينجاست‌ و شهوات‌ عقلاني‌ هم‌ كه‌ در بسياري‌ از تمام‌ عالم‌ پرتو انداخته‌ است‌، اين‌ بالاتر از شهوات‌ روحاني‌ و نفساني‌ و جسماني‌ است‌، و ضيافت‌ الله‌ هم‌ در آنجاست‌ كه‌ آن‌ هم‌ ترك‌ بشود. ضيافت‌الله‌ به‌ ترك‌ اين‌ چيزهاست‌، براي‌ اينكه‌ ضيافت‌، رفتن‌ در حضور آن‌ كسي‌ است‌ كه‌ انسان‌ را دعوت‌ كرده‌ است‌. خدا دعوت‌ كرده‌ است‌، ما هم‌ در اثر اين‌، در دنبال‌ اين‌ دعوت‌ وارد مي‌شويم‌ در ضيافت‌. 1

 

من‌ فكر مي‌كردم‌ كه‌ اين‌ ضيافتي‌ كه‌ شما مؤمنين‌ به‌ آن‌ دعوت‌ شده‌ايد، كه‌ ضيافت‌ الله‌ است‌ چيست‌؟ دعوت‌ شديم‌ به‌ ضيافت‌الله‌. و ضيافت‌الله‌ در عالم‌ ماده‌، عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ ما را پرهيز بدهد از تمام‌ شهوات‌ دنيوي‌. اين‌ مرتبة‌ مادي‌ ضيافت‌ الله‌ است‌ كه‌ همة‌ كساني‌ كه‌ دعوت‌ شدند به‌ اين‌ ضيافت‌، بدانند كه‌ ضيافت‌ خدا در اين‌ نشئه‌، چشم‌ پوشي‌ از شهوات‌ است‌ و ترك‌ آن‌ چيزي‌ كه‌ قلب‌ انسان‌، يعني‌، روح‌ طبيعي‌ انسان‌ به‌ آن‌ مايل‌ است‌، آنها را بايد ترك‌ كند. اين‌ ضيافت‌ خداست‌ و اين‌ ضيافت‌ ساية‌ ضيافتهايي‌ است‌ كه‌ در طول‌ عالم‌ وجود تحقق‌ دارد، منتها در عالم‌ ماده‌ به‌ اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ ترك‌ شهوات‌ طبيعي‌ است‌، شهوات‌ جسماني‌ است‌ و در عالم‌ مثال‌، ترك‌ شهوات‌ خيالي‌ است‌ و در عالم‌ بعد از مثال‌، ترك‌ شهوات‌ عقلاني‌ است‌، روحاني‌ است‌. 2

 

همه‌ دعوت‌ شديد به ‌ ضيافت‌الله‌، همه‌ مهمان‌ خدا هستيد و مهماني‌ به‌ ترك‌ است‌. اگر ذره‌اي‌ هواي‌ نفس‌ در انسان‌ باشد، اين‌ به‌ مهماني‌ وارد نشده‌ است‌ يا اگر وارد شده‌ است‌ استفاده‌ نكرده‌ است‌. تمام‌ اين‌ جار و جنجالهايي‌ كه‌ در دنيا مي‌بينيد براي‌ اين‌ است‌ كه‌ استفاده‌ از اين‌ ضيافت‌ نكرده‌اند، در اين‌ مهماني‌ وارد نشده‌اند، دعوت‌ خدا را قبول‌ نكرده‌اند. كوشش‌ كنيد كه‌ اين‌ دعوت‌ را لبيك‌ بگوييد، راه‌ به‌ شما بدهند در اينجا و اگر چنانچه‌ راه‌ يافتيد مسائل‌ حل‌ است‌. اينكه‌ مسائل‌ ما حل‌ نمي‌شود، براي‌ اينكه‌ در ضيافت‌ خدا وارد نشده‌ايم‌. در ماه‌ رمضان‌ اصلا وارد نشده‌ايم‌. 3

 

شماها در فكر باشيد كه‌ اگر از اين‌ ضيافت‌ درست‌ بيرون‌ آمديد آن‌ وقت‌ عيد داريد. عيد مال‌ كسي‌ است‌ كه‌ در اين‌ ضيافت‌ راه‌ يافته‌ باشد، استفاده‌ كرده‌ باشد از اين‌ ضيافت‌. همان‌ طوري‌ كه‌ شهوات‌ ظاهري‌ را بايد ترك‌ بكند، از شهوات‌ باطني‌ كه‌ بالاترين‌ سد راه‌ است‌ براي‌ انسان‌، بايد از اينها جلوگيري‌ كند. تمام‌ اين‌ مفاسدي‌ كه‌ در عالم‌ حاصل‌ مي‌شود، براي‌ اين‌ است‌ كه‌ در اين‌ ضيافت‌ وارد نشده‌اند يا اگر وارد شده‌اند استفاده‌ نكرده‌اند. 4

 

در اين‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ دعا كنيد كه‌ خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌ شما را موفق‌ كند به‌ اينكه‌ در اين‌ خدمتي‌ كه‌ متكفل‌ او هستيد، مطابق‌ رضاي‌ او عمل‌ كنيد. از خدا بخواهيد كه‌ ما را از عنايت‌ خودش‌ محروم‌ نفرمايد. و اين‌ ضيافت‌ خدا را قدر بدانيد. اين‌ ضيافت‌ خيلي‌ لطافت‌ و ظرافت‌ دارد، اين‌ را ما بايد قدر بدانيم‌. اين‌ ادعيه‌اي‌ كه‌ وارد شده‌ است‌ در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ و در ماه‌ شعبان‌ اينها راهبر ماست‌ به‌ مقصد.... ظرايفي‌ در اين‌ ادعيه‌ مباركه‌ هست‌ كه‌ سابقه‌ ندارد. به‌ اينها توجه‌ بكنيد، اين‌ ادعيه‌ مي‌تواند انسان‌ را حركت‌ بدهد. 5

 

در ماه‌ رمضان‌ خداي ‌ تبارك‌ و تعالي‌ شما را دعوت‌ كرده‌ به‌ مهماني‌ خودش‌. همان‌ طور كه‌ مي‌بينيد مهماني‌ خدا صوم‌ است‌، مثل‌ ميهماني‌ ماها نيست‌ كه‌ آنجور تشريفات‌ را داشته‌ باشد، پرهيز دادن‌ است‌ از آن‌ چيزهايي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ شهوات‌ انسان‌ است‌. توجه‌ بكنيد كه‌ به‌ آداب‌ روحي‌ ماه‌ مبارك‌ عمل‌ بكنيد. فقط‌ دعا نباشد، دعا به‌ معناي‌ واقعي‌اش‌ باشد... ماه‌ مبارك‌ را به‌ تذكر خدا، به‌ ذكر خدا و به‌ رحمتهاي‌ خدا كه‌ به‌ شما عنايت‌ كرده‌ است‌ شكرگذاري‌ كنيد و ذكر خدا را بگوييد، ياد خدا كنيد كه‌ خدا شما را موفق‌ كند به‌ اينكه‌ دستهايي‌ كه‌ مي‌خواهند تشتت‌ در اين‌ ملت‌ ايجاد كنند، خدا آن‌ دستها را موفق‌ نكند. 6

 

از همه‌ بالاتر اين ‌ است‌ كه‌ انسان‌ خودش‌ را اصلاح‌ كند. در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌، ما محتاج‌ به‌ اصلاح‌ هستيم‌، محتاج‌ به‌ تهذيب‌ نفس‌ هستيم‌، تا آن‌ دم‌ آخر ما محتاجيم‌ پيغمبرها هم‌ محتاجند. انبياي‌ بزرگ‌ هم‌ محتاجند، منتها آنها احتياج‌ خودشان‌ را فهميده‌اند و دنبالش‌ عمل‌ كرده‌اند، و ما از باب‌ اينكه‌ حجاب‌ داريم‌ نتوانستيم‌ بفهميم‌ و به‌ تكاليف‌ خودمان‌ عمل‌ نكرديم‌. اميدوارم‌ كه‌ انشاءالله‌ اين‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ به‌ همه‌ شما مبارك‌ باشد. و مبارك‌ بودن‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ بنابراين‌ بگذاريد كه‌ به‌ تكاليف‌ خدا عمل‌ كنيد. 7

 

ماه‌ مبارك‌ مي‌تواند انسان‌ را موفق‌ به‌ بسياري‌ از امور بكند. ماه مبارك‌ مي‌تواند انسان‌ را طوري‌ كند كه‌ تا ماه‌ مبارك‌ ديگر يا تا آخر ديگر كنترل‌ بشود و تخطي‌ از آنچه‌ رضاي‌ خداست‌ نكند. من‌ اميدوارم‌ كه‌ همه‌ ما موفق‌ بشويم‌ به‌ اينكه‌ اين‌ ماه‌ مبارك‌ را با ذكر خدا و توجه‌ به‌ خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌ به‌ پايان‌ برسانيم‌، كه‌ خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌ در عيد رمضان‌ به‌ ما عيدي‌ عنايت‌ كند و آن‌ استقلال‌ تام‌ ما، آزادي‌ تام‌ ما بيمه‌ شده‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ بيمه‌ شده‌. خدايا! ما بندگان‌ ضعيف‌ هستيم‌، ما بندگاني‌ هستيم‌ كه‌ هيچ‌ نداريم‌، ما هيچيم‌ و هر چه‌ هست‌ تويي‌. ما اگر چنانچه‌ خلاف‌ مي‌كنيم‌ نادانيم‌، تو بر ما ببخش‌. تو ما را به‌ اين‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ وارد كن‌ به‌ طوري‌ كه‌ با رضاي‌ تو وارد آن‌ بشويم‌. خدايا! تو ما را لياقت‌ بده‌ كه‌ در اين‌ مهماني‌ كه‌ از ما كردي‌ به‌ طور شايسته‌ وارد بشويم‌. خدايا! اين‌ ايران‌ كه‌ از همه‌ طرف‌ به‌ او هجوم‌ شده‌ است‌، براي‌ اسلام‌، اين‌ ايران‌ را تو تقويت‌ كن‌. 8

 

اگر همين‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ مسلمين‌ خودشان‌ را به‌ طور جمعي‌ به‌ ضيافت‌ خدا وارد كرده‌ بودند و تزكيه‌ كرده‌ بودند، تصفيه‌ كرده‌ بودند خودشان‌ را، ممكن‌ نبود زير بار ظلم‌ بروند. زير بار ظلم‌ رفتن‌ مثل‌ - ظالم‌ - ظلم‌ كردن‌، هر دو از ناحيه‌ عدم‌ تزكيه‌ است‌... اگر ما به‌ اين‌ رسيده‌ بوديم‌، نه‌ حال‌ انفعالي‌ پيدا مي‌كرديم‌ براي‌ پذيرش‌ ظلم‌ و نه‌ ظالم‌ بوديم‌. همه‌ از اين‌ است‌ كه‌ تزكيه‌ نشديم‌. دولتها تزكيه‌ نشدند و نخواهند شد - مگر خدا عنايت‌ كند ـ و ظالمند. ملتهايي‌ كه‌ تزكيه‌ نشده‌اند، بار ظلم‌ را به‌ دوش‌ مي‌گيرند. عذر ندارند ملتها در مقابل‌ پذيرش‌ ظلم‌، ايران‌ اين‌ عذر را از آنها منقطع‌ كرد. آن‌ قدرتي‌ را كه‌ ايران‌ شكست‌، در آنها نيست‌، در بين‌ حكومتهاي‌ ديگر نيست‌، لكن‌ مردم‌ اول‌ متحول‌ روحي‌ شدند و بعد هم‌ آن‌ كردند كه‌ دنيا ديد. 9

 

در اين ماه مبارك رمضان كه ماه تهذيب نفس است و همه را خدا به ضيافت خودش دعوت كرده است، ما با صاحب خانه كاري بكنيم كه عنايتش از مابرنگردد. 10

 

در اين‌ ماه‌ مبارك‌ خودتان‌ را تقويت‌ كنيد به‌ قوتهاي‌ روحاني‌... فرق ضيافتهاي‌ خدا با ضيافتهاي‌ مردم‌ اين‌ است‌ كه‌ وقتي‌ شما را يك‌ اشخاصي‌ دعوت‌ بكنند به‌ يك‌ مهماني‌، وقتي‌ برويد در آن‌ مهماني‌ به‌ حسب‌ فراخور حال‌، يك‌ چيزهايي‌ براي‌ خوردني‌ و يك‌ چيزهايي‌ براي‌ تفريح‌ و اين‌ چيزهاست‌. ضيافت‌ خدا در ماه‌ رمضان‌ يك‌ شعبه‌اش‌ روزه‌ است‌، آن‌ ضيافت‌ خداست‌ و يك‌ امر مهمش‌ كه‌ مائدة‌ غيبي‌ و آسماني‌ است‌ قرآن‌ است‌. شمادعوت‌ شده‌ايد به‌ مهماني‌ خدا و شما در ماه‌ رمضان‌ مهمان‌ خدا هستيد. مهماندار شما را وادار كرده‌ است‌ به‌ اينكه‌ روزه‌ بگيريد. اين‌ راههايي‌ كه‌ به‌ دنيا باز است‌ و شهوات‌ است‌، اينها را سدش‌ كنيد تا مهيا بشويد براي‌ ليلة‌القدر.  11

 

خودمان‌ را مهيا كنيم‌ براي‌ ورود در «ضيافت‌ الله‌» در مهماني‌ خدا كه‌ انشاءالله‌ با سلامت‌ نفس‌، با نور هدايت‌ خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌ وارد بشويم‌ در اين‌ ماه‌ عزيز معظم‌ و فرق بكنيم‌. در اين‌ ماه‌ فرق داشته‌ باشيم‌ با ساير ماهها و دنبال‌ اين‌ باشيم‌ كه‌ انشاءالله‌ «ليلة‌القدر» را دريابيم‌، بركات‌ «ليلة‌القدر» را كه‌ قرآن‌ در آن‌ نازل‌ شده‌ است‌، همة‌ سعادت‌ عالم‌ در آن‌ شب‌ نازل‌ شده‌ است‌ و از اين‌ جهت‌، از همة‌ شبهاي‌ عالم‌ بالاتر است‌، اين‌ را بتوانيم‌ ادراك‌ بكنيم‌، درك‌ بكنيم‌. خداوند انشاءالله‌، به‌ شماها توفيق‌ بدهد كه‌ با سلامت‌ و سعادت‌ وارد در «ضيافت‌الله‌» بشويد و از آن‌ مائده‌هاي‌ آسماني‌ كه‌ قرآن‌ و ادعيه‌ است‌ انشاءالله‌، همه‌مان‌ مستفيض‌ بشويم‌ و با يك‌ روح‌ سالمي‌ وارد بشويم‌ و «ليلة‌القدر» را هم‌ دريابيم‌. 12

 

اميدوارم‌ كه‌ اين‌ عيد سعيد براي‌ همة‌ مسلمين‌ عيد به‌ معناي‌ واقعي‌ باشد و براي‌ ملت‌ ايران‌ بركات‌ عيد از جانب‌ خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌ نازل‌ شود. عيد واقعي‌ آن‌ وقتي‌ است‌ كه‌ انسان‌ رضاي‌ خدا را به‌ دست‌ بيآورد، درون‌ خود را اصلاح‌ كند. اموري‌ كه‌ مربوط‌ به‌ اين‌ عالم‌ است‌ گذر است‌، زودگذر هم‌ هست‌ و پيروزيها و شكستها و خوشيها و ناخوشيهاي‌ اين‌ دنيا بيش‌ از چند روزي‌ ومقدار اندكي‌ پايدار نيست‌. آنچه‌ كه‌ براي‌ ما و شما مي‌ماند، آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ در درون‌ خودمان‌ تحصيل‌ كرده‌ باشيم‌، باور كنيم‌ كه‌ خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌ حاضر است‌، باور بكنيم‌ كه‌ همه‌ چيز به‌ دست‌ اوست‌ و ما چيزي‌ نيستيم‌، باور كنيم‌ كه‌ ما قاصر هستيم‌ براي‌ شكرگزاري‌ نعمتهاي‌ خدا. 13

 

اگر ما در اين ضيافت خدا، در اين سفره‌اي كه خداي تبارك و تعالي افراشته است براي همه، اگر ما در اينجا موفق بشويم به اينكه راهمان بدهند در اين ميهمانخانه بزرگ الهي جلويمان را نگيرندـ شياطين ايستاده‌اند كه راه را نگذارند برويم، جلو گيرندـ اگر راهمان بدهند به اين ضيافت ممكن است كه راهي پيدا بكنيم به آنكه راه انسان است... اگر راهمان بدهند در اين (ضيافت الله) و مستعد شده باشيم كه وارد بشويم در اين ضيافت خدا و در اين ماه مبارك، اميد است كه ان‌شاîالله يك هدايتي شامل حالمان بشود. خودتان را تقويت كنيد در اين ماه مبارك، مهيا بشويد براي همه پيشامدها. 14
 


پي نوشتها :
1- صحيفه امام ـ جلد 20 ـ صفحه267 
2- صحيفه امام ـ جلد 20 ـ صفحه 266 
3-صحيفه امام ـ جلد 21 ـ صفحه 45
4- صحيفه امام ـ جلد 21 ـ صفحه 45
5- صحيفه امام ـ جلد 18 ـ صفحه 480 
6- صحيفه امام ـ جلد 18 ـ صفحه 480
7- صحيفه امام ـ جلد 18 ـ صفحه 480
8- صحيفه امام ـ جلد 18 ـ صفحه 481
9- صحيفه امام ـ جلد 18 ـ صفحه 499
10- صحيفه امام ـ جلد 18 ـ صفحه 476
11- صحيفه امام ـ جلد 13 ـ صفحه 30
12- صحيفه امام ـ جلد 13 ـ صفحه 36

13- صحيفه‌ امام‌ - جلد 20 - صفحه 53
14- صحيفه‌ امام‌ - جلد 13 - صفحه 35


منبع: صحيفه امام -  از طر يق روزنامه جمهوري اسلامي