محرم به روايت تصوير

مركز تعليمات اسلامی واشنگتن

۱۴۳۲/ ۱۳۸۹/۲۰۱۰


 

روز اول

سه‏شنبه
روز دوم

چهارشنبه
روز سوم

پنج‌شنبه
روز چهارم

جمعه
روز پنجم

شنبه
روز ششم

يکشنبه
روز هفتم

دوشنبه
روز هشتم

سه‏شنبه
روز نهم

‏چهارشنبه
روز تاسوعا
روز دهم

‏چهارشنبه
ظهر عاشورا
روز دهم

‏چهارشنبه
شام غریبان
 
 

لطفا به چند نکته زير توجه فرمائيد:
(۱) روزهائی که تصويرهای آن آماده ميباشد درتقويم مشخص گرديده‏اند.
(۲) جهت ديدن آلبوم عكسها بر روی آيكون
«آماده» كليك فرمائيد .
(۳) اگر چنانچه تصوير شما يا وابستگان شما در سايت مرکز وجود دارد و شما رضايت نداريد لطفا مراتب را با ذکرمشخصات عکس ياعکسهای مورد نظر برای ما بفرستيد تا دراسرع وقت نسبت به برداشتن آن از سايت اقدام لازم به عمل آيد.