محرم به روايت تصوير

مركز تعليمات اسلامی واشنگتن

۱۴۲۹/۱۳۸۶/۲۰۰۸


 

شب سوم

جمعه
شب چهارم

شنبه
شب پنجم

يکشنبه
شب ششم

دوشنبه
شب هفتم

سه‏شنبه
شب هشتم

چهارشنبه
شب نهم

پنج‌شنبه
شب تاسوعا
شب دهم

جمعه
شب عاشورا
روز دهم

‏شنبه
عاشورا
شب يازدهم

‏شنبه
شام غريبان

تصاوير بيشتر در
سايت جوانان
مركز تعليمات اسلامی

 

لطفا به چند نکته زير توجه فرمائيد:
(۱) روزهائی که تصويرهای آن آماده ميباشد درتقويم مشخص گرديده‏اند.
(۲) جهت ديدن آلبوم عكسها بر روی آيكون
«آماده» كليك فرمائيد .
(۳) اگر چنانچه تصوير شما يا وابستگان شما در سايت مرکز وجود دارد و شما رضايت نداريد لطفا مراتب را با ذکرمشخصات عکس ياعکسهای مورد نظر برای ما بفرستيد تا دراسرع وقت نسبت به برداشتن آن از سايت اقدام لازم به عمل آيد.