محرم به روايت تصوير

مركز تعليمات اسلامي واشنگتن

۱۴۲۷/۱۳۸۴/۲۰۰۶


 

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم

شب چهارم - آلبوم عكس


شب پنجم


شب ششم

شب هفتم

 

شب هشتم

شب هشتم - آلبوم عكس


شب نهم - شب تاسوعا


 

شب نهم - آلبوم عكس


 

شب دهم - شب عاشورا

شب دهم - آلبوم عكس


روز دهم - عاشورا

روز عاشورا - آلبوم عكس


تصاوير دسته‏جمعي كودكان و نوجوانان (روز عاشورا) 


شب يازدهم - شام غريبان

شب يازدهم - آلبوم عكس


شب دوازدهم

شب دوازدهم - آلبوم عكس


شب آخر

شب آخر - آلبوم عكس


متفرقه
يادگاری


متفرقه
سرود

 

 

لطفا به چند نکته زير توجه فرمائيد:
(1) روزهائی که تصويرهای آن آماده ميباشد درتقويم با ستاره مشخص گرديده‏اند.
(2) اگر چنانچه تصوير شما يا وابستگان شما در سايت مرکز وجود دارد و شما رضايت نداريد لطفا مراتب را با ذکرمشخصات عکس ياعکسهای مورد نظر برای ما بفرستيد تا دراسرع وقت نسبت به برداشتن آن از سايت اقدام لازم به عمل آيد.
(3) تصويرهای بيشتروبا کيفيت بهتر به مرور زمان اضافه خواهد گرديد.
(4) اگر چنانچه شما هم عکسهائی از مراسم گرفته‏ايد موجب کمال امتنان خواهد بود که يک نسخه آنرا برای استفاده در سايت در اختيار ما قرار دهيد.